Pressmeddelande -

Ambulansverksamheten i Mittenälvsborg

Vid dialog med invånare har det visat sig att det råder olika föreställningar och uppfattningar om på vilket sätt ambulanssjukvården bedrivs. För att bringa klarhet vill Hälso- och sjukvårdsnämnd MittenÄlvsborg (HSN 6), förtydliga hur ambulansverksamheten är organiserad i nämndens upptagningsområde.

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) bedriver ambulansverksamheten i området och har ambulansstationer iAlingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda.

Alingsås bemannas med två ambulanser dygnet runt. Lerum och Herrljunga disponerar en dygnetrunt-ambulans vardera. I Vårgårda kommun finns en dagambulans tillgänglig mellan klockan 07.00-19.00.

Ambulanserna används för prioritet 1, 2 och 3 larm. Samtliga ambulanstransresurser som finns till förfogande i de fyra kommunernas upptagningsområde förflyttas för att täcka upp för varandra vid behov.

Mål för väntetid på ambulans uppfylls

Väntetiden på ambulanstransport i Vårgårda, Alingsås, Lerum och Herrljunga ligger mellan 9,3 minuter och 12,3 minuter.

- Det betyder att man med god marginal uppfyller fastställda målkriterier som innebär att ambulanstransport ska nå 80 procent av befolkningen inom 20 minuter på prioritet-1 larm, säger Carina Malmer, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd MittenÄlvsborg.

Utvärdering och reglering av IVPA

För att snabbt vara behjälplig invånare som bor på långt avstånd från en ambulanscentral har ambulanssjukvården och räddningstjänstförbundet i Södra Älvsborg, i ett försöksprojekt provat konceptet I väntan på ambulans (IVPA). Försöket har pågått på några av ambulanssjukvården utvalda orter i Södra Älvsborg. Resultatet ska nu granskas och analyseras.

- Hälso- och sjukvårdsnämnden har följt projektet med stort intresse och ser fram emot att få ta del av den kommande utvärderingen, säger ordförande Carina Malmer.

Utvärderingen av IVPA-projektet väntas bli färdig under hösten. Då ska även en ny författning från Socialstyrelsen som innehåller en reglering av IVPA-verksamheten presenteras.


Kontaktperson: Hälso- och sjukvårdschef Madeleine Andersson, 033-17 48 15
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd MittenÄlvsborg (HSN 6), Carina Malmer, 0705-09 42 32

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland