Pressmeddelande -

Bättre spridning av SkaS ambulanser

Projektet som pågått under sommaren och som inneburit omfördelning av SkaS ambulanser geografiskt och över dygnets timmar, har hittills fallit väl ut. Chefen för ambulansverksamheten, Elisabeth Hellström, förklarar hur arbetet med ständig utveckling pågår, där personalens kompetens är det mest avgörande för en god ambulanssjukvård.

När ett larm inkommer via larmnummer 112, gör SOS alarm en prioritering av det medicinska behovet. Det mest akuta är så kallade prio-ett-alarm, vilket innebär att ambulansbesättningen har 90 sekunder på sig från det att de tar emot larmet, tills dess att bilen startar. För att allt ska fungera när det är bråttom, måste prioriteringen bli rätt, starttiderna hållas, kompetensen i ambulanserna vara hög och tiden det tar att nå den drabbade vara kort.

I de delar där Skaraborgs sjukhus kan påverka utvecklingen när det gäller ambulanssjukvården pågår ständiga förbättringsprojekt. Ett sådant är resursoptimeringen som startade den 9 juni och som innebär att Skaraborgs samlade ambulansresurs är mer anpassad efter geografi och utifrån hur ambulanserna används över 24 timmar.
- Den tillfälliga omfördelning av ambulanserna som vi haft i sommar har utvärderats löpande, berättar Elisabeth Hellström. Vi har fördelat ambulanserna mer skräddarsytt över dygnet och dessutom fördelat antalet ambulanser mer jämnt över Skaraborg.

Utifrån statistik över när flest larm kommer in och de insatser som ambulanserna gjort, har ambulansfördelningen alltså förändrats under en försöksperiod. Mellan klockan 08-17 har man nu 20 ambulanser mot de 19 som fanns att tillgå förut. Då fanns 14 ambulanser den resterande tiden av dygnet. Nu finns mellan 15 och 11 ambulanser beroende på tid på dygnet. Försöket pågår tom vecka 35 och vecka 39 ska utvärderingen redovisas för Hälso- och sjukvårdnämnderna för vidare hantering.
- Det är ofta ett lite för stort fokus på antalet ambulanser vi har, tycker Elisabeth Hellström. Det är lätt att glömma att det viktigaste är den allt mer avancerade vård som bedriv i ambulansen eller i hemmet när den har kommit fram. Kan vi optimera vår totala ambulansresurs kan vi istället frigöra medel för kompetensutveckling för personalen i ambulanserna.

Ambulansfrågan väcker stort engagemang bland medborgare och medarbetare inom ambulansverksamheten, men Elisabeth Hellström tycker inte att det finns skäl till oro som situationen ser ut nu:
- Även om det inte är ett kvalitetsmått, så är vi i alla fall mest ambulanstäta i jämförbara delar av regionen. Det viktiga är att vi ska ge vård på lika villkor till invånarna i Skaraborg och med den nya lösningen tycker jag faktiskt att vi gör det bättre.

För medborgare eller grupperingar som önskar mer information angående ambulansverksamheten, går det bra att kontakta Skaraborgs sjukhus informationsenhet, via växeln, tel: 0500 - 43 10 00


Kontaktperson: Elisabeth Hellström, via växel: 0500 - 43 10 00
Johanna Wiechel, 0500 - 43 10 56

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland