Pressmeddelande -

Barn och unga i en mångkulturell region

Den 26 april bjuder Västra Götalandsregionens mångfaldsgrupp för barn och ungdomskultur in alla intresserade till en konferens om barn och unga i ett mångkulturellt samhälle på Vara konserthus. Konferensen är den första av tre större arrangemang på temat barn och mångfald. De kommande åren planeras även en nationell och en internationell konferens med samma tema. Under dagen erbjuds ett stort antal seminarier, föreläsningar, uppträdanden och presentationer. Bland de som medverkar kan nämnas Yvonne Rock, nationell samordnare för Mångkulturåret 2006, Carlos Rojas från tidningen Gringo, Elisabeth Gerle från Lunds universitet, Annika Ottosson och Eira Högforses från Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionens och välkomsttalarna Nabila och Jaqee, båda kända från Göteborgs musikscen. Nabila och Jaqee kommer även att arbeta i verkstäder med deltagare från Lagmansgymnasiet och Unga Arrangörer. Flertalet projekt kommer att presenteras under konferensen, bl a det unga filmprojektet Angeläget som på temat mänskliga rättigheter engagerat skolor och elever i hela regionen, samt Barns väntan, ett kulturprojekt som genom biblioteks och kulturverksamhet vänder sig till asylsökande barn och ungdomar. Föreläsningar på temat interkultur och mångkultur samt presentationer av regionens arbete med barn och ungdomskultur erbjuds liksom seminarier om barnkulturarbetet i kommunerna Borås, Göteborg och Vara. Eftersom konferensen handlar om barn och unga var det också angeläget för mångfaldsgruppen att lägga ett program med föreställningar och verkstäder för barnen själva. Bland de inbjudna för detta program är gruppen Markatta och Dockteater Sesam. Programmet finns på www.varakonserthus.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Västra Götaland