Pressmeddelande -

Bred remiss för psykiatriplan

Pressmeddelande Från Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad Från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg den 20 april Bred remiss för psykiatriplan Tillsammans med representanter för såväl vården som patienter och närståenderepresentanter har ett förslag till mål- och aktivitetsplan för psykiatri och psykisk ohälsa tagits fram. Planen innehåller konkreta förslag för att utveckla och förbättra den psykiatriska vården och vården för patienter med psykisk ohälsa i Skaraborg. Innan nämnden fattar beslut i frågan ska förslaget ut på bredare remiss till brukar- och närståendeorganisationer, pensionärsorganisationer m fl organisationer. Planen ska även remitteras till samtliga kommuner, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, primär- och tandvårdsstyrelsen och styrelsen för handikappverksamheten. Remisstiden är fram till 30 juni, preliminärt tas ett beslut i september av nämnden. Psykiatriplanen är långsiktig – de föreslagna åtgärderna ska vara genomförda år 2010. Barn- och ungdomspsykiatri Nämnden har i sin överenskommelse med Skaraborgs sjukhus givit sjukhuset ett antal uppdrag när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Beträffande arbetet med att korta väntetiderna fick nämnden information om att vårdgarantin idag kan hållas när det gäller tid för en första bedömning. Delårsrapport Delårsrapporten t o m mars visar ett minus på 7,6 milj kronor. Helårsprognosen visar dock på ett nollresultat. Vårdkonsumtion En viktig del i att beställa vård är att följa upp och analysera vårdkonsumtionen. Inför beställningen för nästa år fanns vårdkonsumtionen från år 2005 på nämndens dagordning. I nämndens område är 24 procent av 19-åringarna kariesfria, vilket är något under länssnittet som är 26 procent. Bland sexåringarna är 65 procent kariesfria. Här är siffran för regionen 64 procent. Av nämndens drygt 127.500 invånare hade 69,2 procent haft kontakt med läkare en eller flera gånger under 2005. Siffran är bland de lägsta i länet. Genomsnittet för Västra Götaland i övrigt är 72,9 procent. Närmare sex procent av befolkningen har en psykiatrisk diagnos. Av de olika vårdformer som finns har 1,4 procent av invånarna fått högspecialiserad vård, 44,2 procent länssjukvård och 77 procent primärvård. Från 75 års ålder avtar vårdkonsumtionen när det gäller den högspecialiserade vården. Det gäller däremot inte den övriga vårdkonsumtionen för äldre. Enligt vårdbarometern anser 73 procent av invånarna i Västra Skaraborg att de har tillgång till den vård de behöver. Kontaktperson: För ytterligare information kontakta Nämndens ordförande Bengt Andersson (c), 0702-09 50 09, vice ordförande Bertil Jonsson (m), 0705-49 55 50, andre vice ordförande Hasse Andersson 0706-74 97 79. Eller hälso- och sjukvårdschef Gunbrith O Palo, 0705-32 66 89.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland