Pressmeddelande -

Design med Omtankes projektledare prisas

Börssällskapets stipendium Design med Omtankes projektledare prisas Birgitta Nilsson och Björn Malbert tilldelas var för sig Börssällskapets stipendium år 2006 för sina arbeten med att utveckla såväl design som den byggda miljön i samklang med en långsiktigt hållbar utveckling. Björn Malbert är professor i arkitektur på Chalmers, och Birgitta Nilsson är projektledare för Design med Omtanke som drivs av Västra Götalandsregionen. De får 100 000 kronor vardera. MOTIVERING Birgitta Nilsson tilldelas Börssällskapets pris 2006 för att ha utvecklat konceptet ”Design med Omtanke”, en metod för att skapa attraktiva och funktionella produkter och miljöer. Tillsammans med brukarna har hon omsatt metodiken i praktisk användning och kontinuerlig vidareutveckling samt bidragit till att förändra traditionell industri i regionen. Birgitta Nilsson är en energisk och kreativ entreprenör som visar hur man kan utveckla produkter och miljöer med människan och jordens resurser i fokus, står det vidare i motiveringen. Priset delas ut vid Börssällskapets möte på kvällen den 22 maj. KONKRET METODIK FÖR HÅLLBARHET Design med Omtanke är en metodik för att skapa attraktiva och funktionella miljöer och produkter med hänsyn både till människor och naturen. Projektet har initierats och finansierats av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Metodiken används för konkreta projekt i offentliga miljöer. Det är nu 27 produkter och miljöer som använt metodiken och har genomfört sina förändringar eller har pågående projekt. Birgitta Nilsson har varit drivande när det gäller att utarbeta metodik och få den omsatt i praktik. Hon arbetar även med att utveckla konceptet och få in regionens högskolor i arbetet samt bredda det genom kurser för lokalansvariga t.ex. verksamhetschefer, inköpare, designer eller arkitekter så att metodiken kan användas av fler. Projektet har lett till genomtänkta produkter och miljöer ur många olika aspekter och håller nu på att utvecklas till något mycket större. Birgitta är utan tvivel den drivande kraften och en verklig förnyare. Utgångspunkten för hela projektet har varit ett behov av förnyelse inom traditionell möbel-, textil- och designnäring i Västsverige kombinerat med utgångspunkten att det är brukarens behov som ska sättas i centrum. Detta har lett till att ett inredningskluster har skapats med ett 20-tal intresserade företag. ”Design med Omtanke” har även medverkat i Västra Götalandsregionens upphandling genom att formulera de krav som ställs på de produkter som upphandlas. Design med Omtanke har också tagit hjälp av en person på Handelshögskolan för att räkna på utfallet, dvs hur man kan räkna hem den investering i tid och pengar det innebär att tänka på miljö och trivsel i miljön. Offentliga lokalers kvalitéer som en väg att skapa trivsel, tillfrisknande och kvalitet i vardagen har inte precis stått i fokus tidigare. Birgitta Nilssons sätt att ständigt utveckla konceptet är också unikt. Projektet övergår nu till en permanent satsning inom Västra Götaland som drivs av Västra Götalandsregionen och kommunerna. DESIGN MED OMTANKES FEM E:N - Estetik - att utforma vacker, funktionell design utifrån människors behov - Etik - att ge människor goda arbetsförhållanden och rätt till delaktighet, både här hemma och i andra länder. - Ekologi - att forma miljöer, produkter och tjänster med så lite miljöpåverkan som möjligt. - Ekonomi - att få tid till eftertanke och visioner som ger långsiktigt hållbara, lönsamma lösningar. - Engagemang - för att klara det behöver vi många engagerade människor. Design med Omtanke: http://www.designmedomtanke.com/ Börssällskapet i Göteborg: http://www.borssallskapet.se/

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Västra Götaland