Pressmeddelande -

Det här vill regionerna

I februari nästa år lägger Ansvarskommittén fram sitt förslag till hur ansvarsfördelningen i Sverige ska se ut i framtiden. Västra Götalandsregionen och Region Skåne är idag Sveriges två enda regioner, med ett samlat ansvar för tillväxt- och utvecklingsfrågor samt hälso- och sjukvård. En form av regionalt självstyre som bör permanentas, anser de båda regionerna som den 20 april överlämnar varsitt så kallat positionspapper till Ansvarskommittén och dess ordförande, Mats Svegfors. I de dokument som överlämnas, beskriver Västra Götalandsregionen och Region Skåne sina erfarenheter av sju års verksamhet som regioner. Erfarenheterna kan sammanfattas i fyra punkter:  Ett direktvalt regionfullmäktige med beskattningsrätt ger ett tydligt forum för beslut och ansvarstagande.  En geografiskt större region ger fördelar för bl a infrastrukturplanering och en effektiv hälso- och sjukvårdsstruktur.  En sammanhållen hälso- och sjukvård ger möjlighet att ta ett samlat grepp på hela vårdkedjan.  Ett permanent och fördjupat ansvar för tillväxt- och utvecklingsfrågorna ger regionerna större möjligheter. – Våra erfarenheter visar överlag att det positiva överväger och ger fördelar för invånarna, även om det naturligtvis också finns svårigheter med en stor region, säger Johnny Nilsson (s), regionråd och ordförande i Västra Götalandsregionens ansvarsberedning. I dokumentet beskriver de båda regionerna också vilka ytterligare uppgifter de borde få ansvar för. Till exempel nämns arbetsmarknadspolitiken, som en viktig del i tillväxtpolitiken men även för välfärdspolitiken i stort. Det borde också finnas möjligheter för regionerna att ta ansvar för ytterligare uppgifter inom exempelvis utbildning och forskning och inom miljö- och transportpolitiken. – Regionerna har under de här åren funnit sina former som starka aktörer, som kan samla och driva olika utvecklingsfrågor tillsammans med näringsliv, samhälle och akademi. I takt med utvecklingen ser vi hur vi kan agera tillsammans i allt fler frågor, säger Christine Axelsson (s), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Västra Götalandsregionen och Region Skåne överlämnar sina positionspapper till Ansvarskommittén vid dess sammanträde i riksdagshuset i Stockholm under torsdagseftermiddagen.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland