Pressmeddelande -

Drygt sju miljoner till hållbar jämställdhet

 

Västra Götalandsregionen får 7 332 500 kronor i bidrag till satsningar på jämställdhet. Det innebär att Västra Götalandsregionen får det enskilt största bidraget i landet.

Totalt 23 olika satsningar på jämställdhet i landet delar på 43 miljoner kronor för att utveckla hållbar jämställdhet. Pengarna kommer från den gemensamma intresse- och arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Västra Götalandsregionens sju miljoner kronor kommer att satsas på utbildning av politiker, chefer och handläggare, jämställdhetsintegrering av ordinarie verksamheter och processer samt effekt- och processutvärdering. Satsningarna ska leda till konkreta och varaktiga förändringar i Västra Götalandsregionens verksamheter så att båda könens olika villkor beaktas och servicen blir likvärdig.

Den största delen, fem miljoner, kommer att gå till jämställdhetsintegrering.

- Vi kommer att erbjuda 20 verksamheter stöd av experter så att de ska få med jämställdhet i alla delar av sin verksamhet, säger Marianne Melkersson, strategisk jämställdhetssamordnare i Västra Götalandsregionen.

- Genom professionell handledning vill vi skapa likvärdiga villkor för kvinnor och män, förklarar Marianne Melkersson.

En del av satsningen kommer också att gå till utbildning till ledande regionpolitiker.


Kontaktperson: Marianne Melkersson, strategisk jämställdhetssamordnare, 0706-71 82 94.

 

Ämnen

  • Jämställdhet

Regioner

  • Västra Götaland