Pressmeddelande -

Flera fall av meningokocksjukdom i Göteborg

Under den senaste månaden har upptäckts tre säkra och ett misstänkt fall av meningokocksjukdom i Göteborg. De smittade personerna har tillfrisknat och är på bättringsvägen. Två av de aktuella fallen har haft kontakt med varandra via en förskola och där ges nu antibiotika i förebyggande syfte till de som haft nära kontakter. Bakterierna är ännu ej helt bestämda, vilket gör att det inte går att säga om det rör sig om en och samma typ av bakterie. De övriga fallen har inte haft någon säker koppling till något annat fall. De senaste åren har det rapporterats mellan 6 och 12 fall per år i hela Västra Götalandsregionen. FAKTA OM MENINGOKOCKER Meningokocker är en luftvägsbakterie som normalt finns i svalget hos upp till 10% av befolkningen utan att man har några sjukdomssymtom. Bakterien sprids genom direktkontakt eller droppsmitta av saliv. Bakterien kan i enstaka fall orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Bakterien kan behandlas med antibiotika. Inkubationstiden (tiden mellan smitta och insjuknande) är vanligen 2-3 dagar, ibland längre. Det är alltså endast ett mycket litet antal av de som kommer i kontakt med bakterien som blir sjuka. Sjukdomssymtomen är akut feber, huvudvärk, nackstelhet och kräkningar. I svårare fall ses blödningar i huden och ett påverkat allmäntillstånd. Det är viktigt att få antibiotika snabbt. Det är därför viktigt att söka sjukvård tidigt i sjukdomsförloppet. Meningokocksjukdom anmäls enligt smittskyddslagen. Smittspårning sker och antibiotika ges i förebyggande syfte till närkontakter, huvudsakligen familjemedlemmar för att förhindra vidare sjukdom och smittspridning. FOTNOT: Meningokocksjukdom kan också benämnas smittsam hjärnhinneinflammation Kontaktperson: Martin Wahl, smittskyddsläkare, tel 031-61 28 66 eller Peggy Österberg, smittskyddssjuksköterska, tel 031-61 29 82, 031-61 29 39 Efter kontorstid: Jourhavande smittskyddsläkare, via sjukhusens telefonväxlar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland