Pressmeddelande -

Första Europeiska Antibiotikadagen 18 november: Stoppa onödig användning av antibiotika - antibiotika hjälper inte vid vanliga luftvägsinfektioner

Varje år dör tiotusentals människor i Europa till följd av infektioner med resistenta bakterier. Den 18 november lanseras den första Europeiska Antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att över hela Europa uppmärksamma riskerna med en alltför frikostig användning av antibiotika.

I Sverige har en ökad förskrivning av antibiotika setts framförallt till barn med luftvägsinfektioner. Därför går Strama, det nationella nätverket mot antibiotikaresistens, ut med tips och råd till allmänheten om förkylning och luftvägsbesvär. Nationellt hålls ett symposium om antibiotikaresistens för beslutsfattare inom vården.

Antibiotika, exempelvis penicillin, är de viktigaste vapnen vi har för att kunna behandla svåra bakterieinfektioner. Användningen av antibiotika leder dock till att bakterier utvecklar resistens, det vill säga motståndskraft mot antibiotika. Resistenta bakterier är i dag ett av de största hoten mot folkhälsan i Europa.

- Det är nödvändigt att hejda utvecklingen och det kräver att vi alla bara använder antibiotika när det verkligen behövs, säger Peter Ulleryd, Strama-läkare och biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Under 2007 förskrevs ungefär fyra miljoner antibiotikarecept i Sverige. Vart tredje barn fick antibiotika, oftast vid luftvägsinfektioner. Samtidigt visar undersökningar att antibiotikas effekter vid luftvägsinfektioner är blygsamma, 80-90 procent blir friska inom en vecka oavsett antibiotikabehandling eller inte.

Det finns stora regionala skillnader i förskrivning som inte kan förklaras av att barn är olika mycket sjuka i olika delar av landet. I Västra Götaland fick exempelvis 36 procent av alla barn antibiotika åtminstone en gång det gångna året. Det kan jämföras med Dalarna där andelen var 25 procent.

- Vi vill upplysa om att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus. Att ta antibiotika i onödan är varken bra för den egna kroppen eller för kommande generationer, avslutar Peter Ulleryd.


Experternas fem tips att tänka på vid förkylning och luftvägsbesvär:

1) Ta smärtstillande och febernedsättande medel vid behov. Har du snuva och nästäppa kan nässprayer lindra besvären. Hostmedicin kan prövas men har oftast tveksam effekt.

2) Antibiotika är bara effektiva mot infektioner av bakterier - de kan inte hjälpa dig att bli frisk från virusinfektioner som vanliga förkylningar eller influensa.

3) Det är inte bra att ta antibiotika i onödan. De nyttiga bakterierna du bär på slås ut och kan ge plats åt resistenta bakterier som kan vara svåra att behandla. Antibiotika kan dessutom ge biverkningar som diarré och hudutslag.

4) Vid lindrig/måttlig öroninflammation, bihåleinflammation, halsfluss och luftrörskatarr har antibiotika inga eller blygsamma effekter. Vid lunginflammation däremot har antibiotika avgörande effekt och kan vara livräddande.

5) Sök sjukvården om du känner dig orolig för infektionen och be om en medicinsk bedömning: Kan jag ha nytta av antibiotika? Är nyttan i så fall större än riskerna?

Om Strama

Strama arbetar på regeringens uppdrag för att antibiotika ska användas på ett korrekt sätt. Målet är att minska problemet med antibiotikaresistens. Lokala Strama-grupper finns i hela landet. För mer information se:
www.vgregion.se/smittskydd och klicka på Strama till vänster för Strama VGR hemsida
www.strama.se

Om Europeiska Antibiotikadagen

Europeiska Antibiotikadagen, European Antibiotic Awareness Day, är ett EU-initiativ som drivs av den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). För mer information se: http://antibiotic.ecdc.europa.eu/


Kontaktperson: Peter Ulleryd, bitr smittskyddsläkare och Strama-läkare i VGR, 033 - 616 2900, peter.ulleryd@vgregion.se

 

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland