Pressmeddelande -

Folder går ut till hushållen i Fyrbodal under veckan - Informationssatsning i samband med förändringar i NU-sjukvården

Den 17 november inleds förändringarna inom akutverksamheten i NU-sjukvården. För att invånarna ska få kännedom om förändringarna och kunna agera rätt i samband med akut behov av vård, skickas nu en folder ut till samtliga hushåll i vårt område.

I november 2007 beslutade NU-sjukvårdens styrelse om en förändrad arbetsfördelning mellan Uddevalla sjukhus och Näl. Beslutet innebär att den akuta vården i första hand samlas till Norra Älvsborgs Länssjukhus (Näl) i Trollhättan, medan Uddevalla sjukhus inriktas mot mer planerad vård. Målet är att kunna öka vårdens kvalitet och effektivitet för invånarna i vårt Fyrbodalsområdet.

Det första steget av förändringarna sker den 17 november då den medicinska akutverksamheten i huvudsak koncentreras till Näl. I ett andra steg, den 7 januari, koncentreras också den kirurgiska akutverksamheten till Näl.

För att invånarna i området ska få kännedom om förändringarna har NU-sjukvården gjort en stor satsning på informationsåtgärder. Samhällsannonsering sker i ett stort antal tidningar i vårt område och särskilda informationsinsatser sker till olika nyckelgrupper, patientföreningar, vårdpersonal osv. Under veckan kommer nu också en folder ut till samtliga 14 kommuner i Fyrbodal, samt Lilla Edet, Tjörn, Grästorp och Ale. Foldern innehåller information om de kommande förändringarna.

Invånarna uppmanas att, vid akut behov av vård, i första hand kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefon 0771-117 117, som hjälper till att hänvisa till rätt vårdgivare. Observera att vid svårare olycksfall, allvarlig sjukdom, eller om ambulans behövs, ska naturligtvis larmnumret 112 användas.

Foldern bifogas för kännedom.

 


Kontaktperson: Ingegerd Hedén, informatör Vård 2010, tfn 070-255 12 11
Vivian Komstadius, informatör, tfn 0730-606077 Skapat av: Vivian Komstadius Epost: vivian.komstadius@vgregion.se Tel:0520-47 83 91

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland