Pressmeddelande -

FoU-rådets anslag för Södra Älvsborg fördelade.

Pressmeddelande Från Primärvården och folktandvården Södra Älvsborg Sjutton forsknings- och utvecklingsprojekt inom Södra Älvsborg delar på 1,2 miljoner. FoU-rådet, Södra Älvsborgs anslag avser projektmedel och doktorandbidrag. Medlen ska stimulera och stödja patientnära klinisk forskning med nytta för patient och verksamhet. För att beviljas projektmedel krävs även att projektet har en vetenskaplig ansats. Rådet har två ansökningstillfällen per år. Antalet inkomna ansökningar för denna ansökningsomgång uppgick till tjugoåtta. Beviljade anslag fördelades till sjutton projekt enligt nedan: Primärvård: 7 projektanslag Folktandvård: 3 projektanslag SÄS: 7 projektanslag Förteckning över beviljade projektanslag våren 2006. http://nyheter.vgregion.se/upload/1893/TilldelnVT-2006.pdf Ta del av mer detaljerad information/ansökan för respektive projekt. http://www.fou.nu/is/alvsborg/document/633 FoU-rådet i Södra Älvsborg har till uppgift att skapa förutsättningar och verka för att forskning- och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg (Primärvård, folktandvård, SÄS, Alingsås Lasarett, handikappförvaltning). Besök FoU-rådet på Internet: http://www.fou.nu/is/alvsborg/ Kontaktperson: Vill du ha mer information: FoU-chef Ronny Gunnarsson, tel 033-10 00 90, e-post: ronny.gunnarsson@vgregion.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland