Pressmeddelande -

Från hälso- och sjukvårdsutskottet 3 maj

CANCERSJUKVÅRDEN I REGIONEN SES ÖVER Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att göra en översyn av hela cancersjukvården i Västra Götalandsregionen. Syftet är att ta reda på hur Västra Götalandsregionen kan tillgodose patienternas behov och de krav som ställs på den framtida cancersjukvården. Översynen ska visa på styrkor och svagheter inom cancersjukvården och ge förslag till hur vården kan förbättras. Under arbetet ska man belysa bland annat behovet av att koncentrera vissa former av cancerkirurgi till färre sjukhus än i dag samt om och hur nya läkemedel ska införas i cancersjukvården. Översynen ska också ge svar på behovet av strålbehandling under de närmaste decennierna samt ge en bild av vilken kompetensförsörjning som krävs för att klara invånarnas behov av vård i framtiden. Rapporten beräknas vara klar i mitten av november. UTVÄRDERING AV ARVID CARLSSON INSTITUTET Satsningen på Arvid Carlsson Institutet har varit framgångsrik i att utveckla ny kunskap och nya metoder för behandling av personer med neurologiska sjukdomar och skador. Det visar en utvärdering som har gjorts av Centrum för Hälso- och sjukvårdsanalys. Utvärderingen visar att det är den kliniska forskningen som hittills har fått ut mest av satsningen men att man bör se över arbetsformerna för den experimentella forskningen. Arvid Carlsson Institutet bildades 2003 av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet som ett gemensamt centrum för neurologisk rehabiliteringsforskning. I nätverket ingår både sjukvård, klinisk och experimentell forskning. I utvärderingen konstateras också att namnlikheten mellan institutet och stiftelsen Arvid Carlsson Fonden är ett problem och att nobelpristagare Arvid Carlssons namn därför bör reserveras för fonden. Verksamheten fortgår under det att organisationsformen ses över under året. Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, 0708-37 78 53, Monica Selin(kd) ledamot, tel 0708-44 46 77, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44 eller Åsa Sundell, informationschef, 0708-80 16 19

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland