Pressmeddelande -

Hälso- och sjukvårdsnämnderna för östra och västra Skaraborg: Presskonferens Mariestad 3 och 4 december 2008

Media hälsas välkomna till utdelningen av Folkhälsopriset Skaraborg 2008

Tid: 3 december (Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg)

4 december (Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg)

Klockan 11.30 båda dagarna

Plats: Residenset, Mariestad

Hälso- och sjukvårdsnämnderna delar varje år ut varsitt folkhälsopris om vardera 25 000 kronor. Avsikten med priset är att stimulera samverkan inom folkhälsoarbetet. I år delas priserna ut till:

Äldresäkerhetsgruppen i Tidaholm (östra Skaraborg)

Genom ett långsiktigt och uthålligt arbete i bred samverkan genomförs en mängd olika aktiviteter för att förebygga olycksfall bland äldre i Tidaholm.

Kontakta gärna Maria Lundgren 0502-180 78 på Äldresäkerhetsgruppen för närmare information om verksamheten.

MAKT - Medvetet Arbete mot Kvinnomisshandel för Tonåringar (västra Skaraborg)

Genom ett lokalt initiativ och i bred samverkan har tydliga och konkreta hälsofrämjande insatser genomförts mot kvinnomisshandel med en genomtänkt uppföljning av de insatser som har genomförts.

Kontakta gärna skolkurator Johanna Korndahl 0761-04 22 14. MAKT kommer att besöka årskurs 9på Flobyskolan i Flobyunder förmiddagen den 2 december. Media är välkomna att besöka skolan och träffa ungdomar och föreläsare, kontakta Johanna Korndahl i förväg.


Kontaktperson: Hälso- och sjukvårdschef Gunbrith O Palo 0705-32 66 89, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg Lars-Erik Lindh (s) 0708-43 62 51, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg Bengt Andersson (c) 0702-09 50 09
Skapat av: sarah öfwerström Epost: sarah.ofwerstrom@vgregion.se

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland

Relaterade event