Pressmeddelande -

Högt tryck på medicinakuten på Näl

Från NU-sjukvården 2008-11-25 15:30

En hög belastning och en del saker som behöver justeras i arbetssätt och rutiner, men förändringarna av medicinverksamheten har i stort gått planenligt. Tidvis har dock väntetiderna för patienterna blivit långa.

Det har under inledningsperioden varit ett stort patienttryck på akuten på Näl. Det är inget ovanligt, då antalet besök på akutmottagningen har en tendens att variera kraftigt. Särskilt stort tryckbrukar infinna sig i inledningen på veckan, på måndagar och tisdagar. Trots den utökade bemanningen har väntetiderna på medicinakuten på Näl tidvis varit besvärande.

- Vi beklagar att patienter i en del fall fått vänta orimligt länge på akuten i och med den höga belastningen, menar Magnus Kronvall, verksamhetschef på Medicinklinik 1 i NU-sjukvården.

- Vi har haft en utökad bemanning som i stort har fungerat väl, men vi behöver se över både bemanningen och processerna på akuten så att vi kantahand om patienterna snabbare. Vi ska också se över hur vi kan utnyttja våra vårdplatser på ett så bra sätt som möjligt, så att patienterna slipper vänta längre än nödvändigt på akuten innan de kommer till enavdelning, fortsätter Magnus Kronvall.

Sedan den 17 november, i en dryg vecka har nu den medicinska akutverksamheten varit samlad på Näl. Samtidigt håller NU-sjukvården på att utveckla akutverksamheten och räknar med att en förändrad organisation på sikt kommer att öppna fler vägar in till den akuta sjukvården, utan att man först måste passera akutmottagningen. De vägarna består till exempel av konceptet för medicinska äldrevårdsavdelningar (MÄVA) som startade 17 november och håller på att utveckla sin form, men även möjligheten till akuta öppenvårdsbesök via primärvården som startar efter årsskiftet.

Kontaktperson: Magnus Kronvall, verksamhetschef Medicinklinik 1, tfn 0761-071035
Tom Brokopp, verksamhetschef Akutkliniken, tfn 0705-330347

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland