Pressmeddelande -

Inbjudan till Kvalitetsdagen med prisutdelning

Välkommen till Karstorps KonferensCenter, fredagen den 21 november 2008 för att delta under Kvalitetsdagen och prisutdelning till vinnarna av årets kvalitets- och förbättringspris.

Media inbjuds att närvara på fredag när några av Skaraborgs Sjukhus olika förbättrings- och kvalitetsprojekt presenteras. Efter presentationerna av årets bidrag, berättartvå avtidigare års pristagare om vad de gjort med prispengarna som de fick för arbetet med den så kallade "ECT-processen". Arbetet handlar om patientens väg genom vården fören typ avbehandling mot depression.

Kl. 13.30 får vi höra hur utvecklingschef Svante Lifvergren och kvalitetsöverläkare Nils-Olof Olsson ser på framtiden när det gäller kvalitets- och förbättringsprojekt. Dagen avslutas 14.00- ca 14.20 med en sammanfattning av sjukhusdirektör Birgitta Molin Mellandersamt prisutdelning. Media välkomnas också till frågestund med pristagarna efter prisutdelningen.

Mellan klockan 08.30-11.30 samt mellan kl. 12.30-13.00 presenteras följande bidrag i nedanstående ordning, under ca 10 minuter vardera:

Deltagande bidrag i förbättringspristävlingen:

 • "Utan papper - säkrare patientprocess" Anestesi-Operation-IVA
 • "Beredskapsteam inom Barn- och Ungdomspsykiatrisk verksamhet" Vårdenhet 17 inom BUP
 • "Åtgärder och uppföljning vid Hypo/Hyperglucemi" Njurmedicin
 • "Patientinformationsmaterial Gynonkologiprocessen" Kvinnosjukvården
 • "Organisatoriskt PM med länkar" Teamverksamhet Gynna
 • "Hoppets roll i sjukvården" Reuma/hematologi

Deltagande bidrag i kvalitetspristävlingen:

 • "Das 28-ett aktivitetsmått räknat på 28 leder" Rematologin
 • "En titt på skärmen och slopa blodgruppering i skärmen" Kvinnosjukvården/Anestesi/Operation/IVA/Blodcentralen
 • "Lårbensbrott ger Genombrott" Operationsavdelningen
 • "Utprovning av hörapparater" Hörcentralen

För mer information om arbetet med kvalitet och förbättringar eller för kontakt med projektledare, kontakta Nils- Olof Olsson via växeln: 0500-43 00 00. För mer information om innehållet under dagen, mer detaljerat tidsschema, vägbeskrivning eller annan praktisk information, kontakta Inger Isaksson via växeln: 0500-43 00 00.


Kontaktperson: Inger Isaksson via växeln: 0500-43 00 00
Nils- Olof Olsson via växeln: 0500-43 00 00 Johanna Wiechel: 0705-080539

Ämnen

 • Hälso-, sjukvård

Regioner

 • Västra Götaland