Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens 13 november: Första steget i förändringarna i NU-sjukvården på måndag

På måndag, 17 november, inleds de planerade förändringarna av arbetsfördelningen mellan NU-sjukvårdens båda större sjukhus - Uddevalla sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus (Näl). Med anledning av det inbjuder vi till en presskonferens torsdag 13 november kl 10:00 på Näl, konferensrum Tuppen, (ingång via huvudentrén, efter kiosken tar du till vänster på Västra gatan, Tuppen ligger på höger sida)

Vid presskonferensen kommer projektledare och berörda verksamhetschefer att presentera vad som kommer att hända i NU-sjukvården den 17 november och hur planeringen inför förändringarna ser ut.

För de medierepresentanter som inte normalt följer förändringsarbetet i NU-sjukvården finns möjlighet att ställa frågor för att få en bakgrundsbeskrivning, från kl 9:15 i samma lokal.

I november 2007 beslutade NU-sjukvårdens styrelse om en förändrad arbetsfördelning mellan Uddevalla sjukhus och Näl. Beslutet innebär att den akuta vården i första hand samlas till Norra Älvsborgs Länssjukhus (Näl) i Trollhättan, medan Uddevalla sjukhus inriktas mot mer planerad vård. Målet är att kunna öka vårdens kvalitet och effektivitet för invånarna i vårt Fyrbodalsområdet.

Det första steget av förändringarna sker den 17 november då den medicinska akutverksamheten i huvudsak koncentreras till Näl. I ett andra steg, den 7 januari, koncentreras också den kirurgiska akutverksamheten till Näl. Under 2009 sker därefter ytterligare ett antal förändringar i flera steg, då t ex bröstverksamheten flyttar från Näl till Uddevalla sjukhus och ögon- och hudverksamheten koncentreras till Uddevalla sjukhus.

Välkomna!

Kontaktperson: Vivian Komstadius, informatör, tfn 0730-606077

 

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland

Relaterade event