Pressmeddelande -

Integration viktig fråga för Västra Götalandsregionen

"Integration" dominerade dagordningen när Assembly of European Regions (AER) i slutet av veckan var samlade till generalförsamling i finska Tammerfors.

- Integrationen är en ödesfråga för Europa och därmed också för Västra Götaland, menade Hans Aronsson, regionfullmäktiges ordförande och ledamot av AER:s högsta politiska organ - Byrån. Det handlar inte enbart om att på bästa sätt öppna vårt samhälle för alla nya, invandrande medborgarna som redan finns här. Vi behöver också öka invandringen för att även fortsättningsvis kunna ge västragötalänningar god hälso- och sjukvård och annan service.

Assembly of European Regions är en viktig lobbyorganisation inom EU. 270 regioner från ett 30-tal länder är medlemmar och arbetar gemensamt för att bland annat utveckla den regionala demokratin och självbestämmandet, utveckla samhällsservicen till medborgarna samt vara diskussionsforum för globalisering och EU:s utvidgning.

- AER är engagerat i en rad viktiga frågor med direkt koppling till de frågor som Västra Götalandsregionen har att hantera - hälso- och sjukvård, energifrågor och hållbar turism, säger Magnus Berntsson, fullmäktigeledamot och med i Västra Götalandsregionens internationella beredningen.

För oss är AER ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte men också för att indirekt påverka utformningen av EU:s politik.

Årets generalförsamling antog också ett uttalande "Tammerfors Declaration on Migration and Integration" med fokus på vikten av utbildning, sysselsättning och jämställdhet.


Kontaktperson: Hans Aronsson, fullmäktiges ordförande, tel 0705 31 32 01
Magnus Berntsson, fullmäktigeledamot, tel 0707 14 47 39. Per Hörberg, Internationella enheten, tel 0709 95 43 69

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland