Pressmeddelande -

Kan ett nytt läkemedel ge kortare förlossning?

Från Skaraborgs Sjukhus
En långdragen förlossning är jobbig för både mor och barn. Hälften av alla kvinnor som föder sitt första barn får värkstimulerande medel på grund av svaga och ineffektiva värkar. Hos 15-25 procent är "värksvagheten" så uttalad att mamman måste förlösas med akut kejsarsnitt eller med hjälp av sugklocka.

Ett nytt läkemedel som kan förhindra långdragen förlossning prövas nu på ett femtontal förlossningskliniker i Sverige. En av dessa är förlossningskliniken på Kärnsjukhuset i Skövde (KSS).

-Kvinnor mellan 18 och 40 år som är friska och väntar sitt första barn har möjlighet att vara med i studien, förutsatt att graviditeten har varit normal, berättar överläkare Jan Leyon som är ansvarig för studien vid KSS.

Hälften av de blivande mammorna som deltar i studien kommer att behandlas med läkemedlet, andra hälften kommer att få saltlösning (placebo). Läkemedlet ges som en injektion i fettvävnaden under huden på buken.

-Att behandla med läkemedlet kan ge en snabbare och skonsammare förlossning för mor och barn, säger Jan Leyon. De kvinnor som får en overksam injektion, kommer naturligtvis inte att få denna fördel, men har gjort en god insats genom att bidra till studiens genomförande.

Kvinnor som vill veta mer för att kanske vara med i studien, skall kontakta sin barnmorska på mödravårdscentralen. Studien på Kärnsjukhuset är öppen för kvinnor i Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Mariestad, Skövde och Skara.


Kontaktperson: Överläkare Jan Leyon, Kärnsjukhuset, tel 0500-43 10 00.
Skapat av: Inger Bergman Epost: inger.bergman@vgregion.se Tel:0500-431071

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland