Pressmeddelande -

Kommunikationsdirektör utsedd för Västra Götalandsregionen

Till kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen har Kerstin Einarsson utsetts. – Tjänsten är nyinrättad och ett sätt att förstärka arbetet med kommunikation och information i vår organisation, säger regiondirektör Johan Assarsson. Kerstin Einarsson tillträder sin nya tjänst den 1 juni. Kerstin Einarsson har arbetat med kommunikationsfrågor i nästan 20 år, bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Bohuslandstinget. Hon har också en bakgrund som journalist inom dagspress, radio och TV. – En väl fungerande kommunikation har stor betydelse, både för medarbetarna på en arbetsplats och för hur medborgare och omgivning uppfattar verksamheten. Framför allt handlar det om att den interna kommunikationen måste fungera, säger Kerstin Einarsson. – Västra Götalandsregionen har många anställda och verksamheterna är skiftande och geografiskt spridda. Det ställer höga krav inte minst på regionens chefer. De måste få tillgång till information och kommunicera det som behövs för att medarbetarna ska kunna göra ett gott jobb som kommer patienter och medborgare till godo. Genom att inrätta en tjänst som kommunikationsdirektör vill jag ytterligare sätta fokus på dessa frågor, säger regiondirektör Johan Assarsson. Kerstin Einarsson är 47 år och bor för närvarande i Göteborg. Som kommunikationsdirektör får hon en månadslön på 56 000 kronor samt förmånsbil. Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, telefon 070-249 17 24, och Kerstin Einarsson, telefon 070-560 71 11. Skapat av: Kjell Foss Epost: kjell.foss@vgregion.se Tel:0501-62110

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Västra Götaland