Pressmeddelande -

Kulturministern delade ut - Designårspris till Västra Götalandsregionens projekt Design med Omtanke

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky delade den 23 maj ut Designårspriser till de nio bästa projekten under Designåret 2005. Västra Götalandsregionens projekt Design med Omtanke var ett av dem. Pristagarna valdes ut bland över 1600 olika designprojekt. Prisutdelningen ägde rum på Svensk Form på Skeppsholmen i Stockholm. Prissumman på 100 000 kronor gick till Ljusår 2005 i Kalmar län. Design med Omtanke fick pris för bästa projekt inom temat design och offentlig upphandling. Design med Omtanke drivs av Västra Götalandsregionen och inspirerar till funktionella och attraktiva förändringar av offentliga miljöer. Omtanken om människan och naturen är central när produkter och tjänster tas fram. Det unika med Design med Omtankes metodik är att brukare, designer, arkitekt, personal med flera tillsammans tar tid på sig för att skapa en gemensam värdegrund av insikt och kunskap. 27 offentliga miljöer i Västra Götaland är med i projektet. Juryn var utsedd av Svensk Form och så här lyder motiveringen till att Design med Omtanke fick pris: "Design med Omtanke har utmärkt sig genom projektets kvalitetsmedvetna och strategiskt klarsynta sätt att förankra begreppen estetik, etik, ekologi och ekonomi som verktyg för upphandling." Syftet med Designåret 2005 var att öka och fördjupa kunskapen om form och design i ett samhällsperspektiv i hela Sverige. Regeringen beslöt att lyfta fram sju teman under designåret. När designårspriset nu delades ut gick hedersprisen till sju projekt som på ett särskilt bra sätt gjort verklighet av dessa teman, som var: - Arbetsliv och design, - Design som kulturellt uttryck, - Design som tillväxtfaktor, - Offentlig upphandling, - Design för alla, - Långsiktigt hållbar design samt - Utbildning och forskning. Kriterierna för att belönas var att 1. Projektet ska ansluta väl till de utgångspunkter och intentioner regeringen hade med Designåret – att öka och fördjupa kunskapen om design. 2. Projektet ska ha bidragit till en utvecklad användning av design inom privat eller offentlig verksamhet. 3. Projektet ska ha stärkt designens ställning i samhället även efter 2005. Kontaktperson: Miljönämndens ordförande Kristina Jonäng 0708-67 16 21 Miljöchef Peter Holmberg 033-17 48 28 eller 0703-75 19 60. Mer information om projektet finns på Design med Omtankes webbplats, se länk ovan. Där finns också pressbilder på projektledare Birgitta Nilsson och på de miljöer i Västra Götaland som deltar.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland