Pressmeddelande -

Lägesrapport 14 januari om legionellafallen i Svenljunga

Smittvägen för de tre legionellafallen i Svenljunga är inte klarlagd och någon gemensam smittkälla har inte säkert kunnat verifieras. Höga halter av legionellabakterier har hittats i en bioreningsanläggning, något som ofta förekommer i liknande anläggningar runtomkring i landet. Fortsatt har inte några nya legionellafall i Svenljungatrakten hittats trots ökad vaksamhet. - Det är förstås bra om inte fler än de tre konstaterade fallen har insjuknat. Sjukvården har den senaste veckan provtagit ett drygt tiotal patienter med misstänkt lunginflammation för Legionella. Inget av de provsvar vi hittills fått talar för legionärssjuka. Det förefaller inte heller som att det förekommit fler fall av lunginflammation än vanligt i Svenljungatrakten säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Inga större mängder av legionellabakterier har hittats i duschvattnet där de tre fallen bor eller har vistats innan insjuknandet. Förra veckans inventering av andra tänkbara smittkällor i Svenljungatrakten har inte heller gett något positivt resultat. Höga halter av Legionella serogrupp 1 har dock påvisats i en bioreningsanläggning. Halterna är i nivå med vad som tidigare hittats i andra bioreningsanläggningar i Sverige. Utredningsarbetet fortsätter nu bland annat med att försöka jämföra patienternas legionellatyp och fynden av Legionella i vattenprover för att försöka spåra smittkällan. Något som inte alltid ger tydliga resultat. Hälso- och sjukvården har fortsatt en höjd beredskap för att upptäcka nya sjukdomsfall. Som tidigare rekommenderas de boende i Svenljungatrakten med tecken på lunginflammation såsom hög feber, andningspåverkan och hosta att söka sjukvård. I första hand till vårdcentralen i Svenljunga. Under jourtid till Jourcentralen/Akutmottagningen SÄS, Skene eller Akutvårdcentralen SÄS, Borås. Utredningen sker i samarbete med Smittskyddsenheten i Västra Götaland, Miljö- och byggenheten Svenljunga kommun, Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus, Vårdcentralen i Svenljunga, Mikrobiologiska laboratoriet Borås och Smittskyddsinstitutet. Legionärssjuka yttrar sig som en lunginflammation, oftast med hög feber, hosta, huvudvärk och muskelvärk. Diarré förkommer också ofta. Sjukdomen kan vara allvarlig, särskilt då den drabbar personer med nedsatt immunförsvar. De sjukdomsfall som nu inträffat i Svenljunga har alla vårdats på sjukhus. För bakgrund om aktuellt utbrott se pressmeddelande 080107 och 080109 och 080111. Mer information om Legionella kan läsas på Smittskyddsinstitutets hemsida. Kontaktperson: Smittskyddsenheten i Borås, 033-616 29 01 (bitr smittskyddsläkare Peter Ulleryd, 033-616 29 00) eller Miljö- och byggenheten Svenljunga Susanne Norberg 0325-184 40.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland