Pressmeddelande -

Medicinsk fotvård: Upphandliing av medicinsk fotvård

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad beslutade i slutet av maj att upphandla medicinsk fotvård för invånare i Fyrbodalsområdet

För att tillgodose befolkningens behov av medicinsk fotvård har hälso- och sjukvårdsnämnderna under många år upphandlat medicinsk fotvård från privata vårdgivare. De flesta avtal löper ut vid årsskiftet 2008/2009. Mot bakgrund av detta kommer en ny upphandling av medicinsk fotvård att genomföras. Nämnderna kommer att upphandla medicinsk fotvård i nio av totalt femton kommuner. I övriga kommuner har primärvården FyrBoDal möjlighet att erbjuda medicinsk fotvård i nära anslutning till verksamheten på vårdcentralerna.

För att erhålla medicinsk fotvård krävs remiss utfärdad av läkare. Aktuella grupper som kan ha rätt till medicinsk fotvård är patienter med diabetes, reumatoid artrit , psoriasis eller annan svår hudsjukdom, vissa cirkulations-sjukdomar och nervskador i fötterna. Diabetesgruppen är den största patientgruppen - behoven i det enskilda fallet är mycket varierande.

Upphandlingen av medicinsk fotvård beräknas vara klar under september månad. Avtalen kommer att gälla under åren 2009 - 2011 med möjlighet förlängning under ytterligare två år.

Kontaktperson: Håkan Sundberg, Hälso- och sjukvårdschef 0522-67 08 81
Per-Arne Brink Ordförande i Norra Bohuslänsnämnden 0703-24 38 75 Ewa Arvidsson Ordförande i Dalslandsnämnden 0703-25 73 34 Ulrik Hammar Ordförande i Trestadsnämnden 0709-48 04 88

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland