Pressmeddelande -

Medicinska akutverksamheten samlas på Näl från måndag

Den 17 november sker det första steget av den förändrade arbetsfördelningen mellan Uddevalla sjukhus och Näl, som beslutades av styrelsen i november 2007. Först ut är medicinklinikerna som från och med måndag samlar huvuddelen av sin akutverksamhet på Näl samtidigt som två nya medicinska äldrevårdsavdelningar startar i NU-sjukvården.

Inom förändringsarbetet Vård 2010 ska vårdens kvalitet och effektivitet förbättras. Det sker genom att utveckla vårdens processer, men också genom att skapa tydligare roller för de olika sjukhusen i NU-sjukvården. Att samla mer av den akuta jourverksamheten på ett ställe är en viktig förutsättning för att kunna använda mer av vårdens resurser till planerad vård på dagtid istället för oplanerad vård på jourtid. Det ger också bättre förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal. Nu tas därför det första steget i en sådan koncentration av akutverksamheten.

Medicinklinikerna koncentrerar akutverksamheten

Från 17 november samlar medicinverksamheten huvuddelen av sin akuta verksamhet till Näl. Som en följd av det samlas också den kvalificerade hjärtsjukvården på Näl, liksom den akuta delen av vårdkedjan inom stroke. Den fortsatta rehabiliteringen istrokevårdkedjan koncentreras till Uddevalla sjukhus.

Nya medicinska äldrevårdsavdelningar startar

Den 17 november startar också ett nytt koncept för att förbättra vården för den växande gruppen av äldre patienter med en komplex sjukdomsbild. Dessa patienter tas inte om hand på ett optimalt sätt i sjukvården idag och målet är att hitta bättre former för omhändertagande, i nära samverkan med kommuner och primärvård. Två nya avdelningar för medicinsk äldrevård öppnar därför i NU-sjukvården. Den ena öppnar direkt på Uddevalla sjukhus och den andra kommer tillfälligt att finnas på Näl, men överförs till Uddevalla sjukhus så snart lokalerna där är färdigställda.

Akuten väl förberedd

I och med att medicinklinikerna förändrar sin jourverksamhet väntas antalet patienter som besöker Näls akutmottagning öka med ca 25 patienter per dag. Därför förstärks bemanningen där, samtidigt som ombyggnader tillskapat ytterligare 5 undersökningsrum. Läkarbemanningen på medicinsidan har också utökats, och förstärks dessutom ytterligare under de första veckorna efter förändringen för att säkerställa ett bra omhändertagande.

Utökad ambulansverksamhet i NU-sjukvården

I samband med den förändrade medicinverksamheten uppstår ett ökat behov av ambulanstransporter, därför förstärks ambulanskapaciteten. Från och med 17 november placeras ytterligare en ambulans i Lysekil. Dessutom utökas ambulanstiden på en befintlig ambulans i Uddevalla kl 18-08 alla dagar.I januari sker förstärkning med ytterligare en ambulans, som inledningsvis placeras i Uddevalla.

Därutöver kommer det att finnas två extra ambulanser tillgängliga 17-18 november, för att klara de patientöverföringar som blir nödvändiga mellan sjukhusen, i samband med att de medicinska verksamheterna förändras.


Kontaktperson: Lars Körner, projektledare och chefläkare, tfn 0707-80 05 45
Ingegerd Hedén, informatör Vård 2010, tfn 070-255 12 11 Vivian Komstadius, informatör, tfn 0730-60 60 77

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland