Pressmeddelande -

Miljösamverkan Västra Götaland - Startar kampanj för att rensa bort de otillåtna båtbottenfärgerna

Nu vårrustas fritidsbåtarna. Vad har det med miljön att göra? Jo, en hel del. Miljösamverkan Västra Götaland inleder nu en kampanj för att kontrollera försäljningen av miljöskadliga och otillåtna båtfärger. BÅTFÄRG ÄR BEKÄMPNINGSMEDEL Båtbottenfärger som på kemisk väg motverkar påväxt måste godkännas som bekämpningsmedel av Kemikalieinspektionen. Godkända färger får användas på västkusten men inte i sötvatten. FÅR VARKEN SÄLJAS ELLER ANVÄNDAS Dessvärre förekommer både försäljning och användning av färger som inte är tillåtna. Det kan handla om starkare färger som: • tidigare var godkända för båtar • enbart är godkända för fartyg • är tillåtna i annat land men inte i Sverige (”Norgefärger”) • egna blandningar med kopparpulver eller annat. KONTROLL AV MARINOR M M Därför ska nu kommunernas miljökontor kontrollera försäljning på varv, marinor, butiker med flera verksamheter med båtanknytning. Syftet är inte att ”sätta dit” någon utan att få bort de otillåtna färgerna för att skydda naturen och miljön. Den som eventuellt har otillåtna färger i lager bör därför snarast lämna in dem som farligt avfall till godkänd miljöstation eller motsvarande. MILJÖSAMVERKAN VÄSTRA GÖTALAND Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Huvudmän är Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Kommunförbunden i länet och kommunernas miljökontor. Fritidsbåtshamnar tillsynskampanj 2006 http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____42408.aspx Miljösamverkan Västra Götaland http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Start____43318.aspx Kontaktperson: Lasse Lind, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland, telefon 0532-714 47, e-post lind.lasse@telia.com Se även Göteborgs miljöförvaltnings information: Du använder väl inte FÖRBJUDEN FÄRG när du bottenmålar? på www.miljo.goteborg.se - Aktuellt. Kontakt: Göran Husebye telefon 031-61 26 10 Skapat av: Ingrid Horner E-post: ingrid.horner@vgregion.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Västra Götaland