Pressmeddelande -

Nittiosju regionala forsknings- och utvecklingsprojekt delar på 25 miljoner

Västra Götalandsregionen har beviljat 25 miljoner kronor till 97 olika projekt om patientnära forskning. Forskningen ska bidra till att höja kompetensen hos sjukvårdspersonalen och till att stimulera och stödja en kunskapssökande attityd i sjukvården. Det är en utveckling som i förlängningen kommer patienterna till del genom till exempel nya och förbättrade behandlingsmetoder, ökad kvalitet i omhändertagande och bättre omvårdnad. Dessutom syftar bidragen till att intensifiera FoU-samverkan mellan geografiskt spridda enheter i regionen, något som också förväntas underlätta samarbetet mellan vårdpersonalen i det vardagliga arbetet. Västra Götalandsregionen ger årligen bidrag till regiongemensam patientnära forskning. I årets omgång fanns 149 ansökningar. Av de 97 projekt som nu har beviljats bidrag är 45 nya och 52 projekt som beviljas ytterligare medel för att fortsätta sitt arbete. De projekt som beviljats bidrag representerar tillsammans drygt trettio olika medicinska specialiteter. För en stor del av projekten är projektledaren verksam inom SU, men i samtliga fall finns en eller flera medsökande vid andra enheter i regionen. Läs ansökningarna här http://www.fou.nu/is/vgregion Förteckning över projekt som beviljats bidrag 2006 http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/dok/3968_Beslutsunderlg%20bevilj%20projekt%202006.doc Kontaktperson: För frågor/ytterligare upplysningar kontakta: FoU-chef Ingemar Månsson tel. 031-63 06 25 e-post: ingemar.mansson@vgregion.se eller Birgitta Bryngelsson tel. 031-63 06 92, e-post: birgitta.bryngelsson@vgregion.se Åsa Sundell E-post: asa.sundell@vgregion.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland