Pressmeddelande -

Ny chef för Göteborgs Botaniska Trädgård

Mari Källersjö, idag forskningschef vid Naturhistoriska Riksmuseet, blir ny verksamhetschef för Göteborgs Botaniska Trädgård. – Jag är fantastiskt glad över att få uppdraget som chef för en av Nordeuropas absolut finaste trädgårdar. Det känns som ett privilegium att få arbeta på en så vacker plats och med så engagerade och kunniga medarbetare, säger Mari Källersjö. Mari Källersjö disputerade 1990 i systematisk botanik vid Stockholms universitet. Som forskningschef vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm har hon utvecklat forsknings- och samlingsverksamheten. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 oktober. – Förutom att leda verksamheten har Mari Källersjö uppdraget att ytterligare utveckla Botaniska Trädgården som besöksmål i Västra Götaland och som en viktig del av Västra Götalandsregionen, säger regiondirektör Johan Assarsson. – Göteborgs Botaniska Trädgård finns redan idag med i Gröna Rehab, ett rehabiliteringsprogram för regionanställda. Jag tror att trädgården kan utvecklas ytterligare och på olika sätt bli en tillgång för fler, säger Johan Assarsson. Med Mari Källersjö fortsätter den akademiska traditionen på chefsposten. – Jag glädjer mig åt att Botaniska Trädgården får en chef som kombinerar en hög vetenskaplig kompetens med ett genuint intresse för och erfarenhet av ledarskap, säger ordföranden i Botaniska Trädgårdens styrelse, Vivi-Ann Nilsson. Styrelsens vice ordförande, Agneta Granberg, ser också Mari Källersjös ambition att arbeta långsiktigt som en stor tillgång: – Efter satsningarna på Linnéåret 2007 och Göteborgs Lustgårdar 2008 står Göteborgs Botaniska Trädgård inför nya utmaningar. Klimatförändringarnas påverkan på vegetationen är till exempel ett område som Mari själv har nämnt. Nuvarande prefekten, Arne Strid, går i pension den 1 mars och samtidigt tillträder Arne Andersen som tillförordnad chef. Han kommer närmast från tjänsten som stabschef vid Regionservice, Västra Götalandsregionens serviceförvaltning. Fotnot: Göteborgs Botaniska Trädgård är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Det är regionens miljönämnd som ger uppdrag till förvaltningen, som har en egen styrelse. Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 070-249 17 24, Mari Källersjö, 070-939 65 49, styrelseordförande Vivi-Ann Nilsson, 070-453 37 00.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland