Pressmeddelande -

Nytt nätverk ska ge stöd till små industriers energeffektivisering

Tillverkningsindustrin står för över 30 % av den totala energianvändningen i Västra Götaland. Men små och medelstora företag saknar ofta möjligheter att själva kunna se över och minska sin miljö- och klimatpåverkan och på så sätt också spara pengar.

Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade på sitt sammanträde på tisdagen att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och affärskontakter för energieffektivisering hos små och medelstora industrier i Västra Götaland. Det ska också öka aktiviteten på marknaden för energibesparande varor och tjänster.

Västra Götalandsregionen har erfarenheter från tidigare energikartläggningar och effektiviseringsprojekt som man medverkat till, som EnergiFokus och Engine. Dessa projekt visar att små företag som regel inte har resurser eller kompetens för att driva energieffektiviseringen själva.

Utöver industriföretagen ska arenan ska bestå av kompetensbärande aktörer som forskare, energirådgivare och konsulter, leverantörer av tjänster och utrustning för energieffektivisering men också representanter från myndigheter som miljöhandläggare från länsstyrelse och kommuner.

Tanken är att bjuda in till olika aktiviteter, utbildning och att ge löpande expertstöd för företag i hela Västra Götaland. För att få vara med i utbildningsserien åtar sig företagen att bekosta en energiöversyn, eller kartläggning om de är lite större.

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Västra Götaland