Pressmeddelande -

Översyn av lokaler i Göteborg och investeringar för 1,9 miljarder

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutades bland annatatt investera 1,9 miljarder kronor 2009 i vårdbyggnader och sanering av PCB. Styrelsen beslutade ävenatt fortsätta undersöka förutsättningarna för att administrationen i Göteborg ska kunna samlas på en plats istället för dagens 28.

Översyn av administrativa lokaler i Göteborgsområdet

Västra Götalandsregionen utreder flera alternativ för administrativa lokaler i Göteborgsområdet. I dagsläget är den administrativa verksamheten i Göteborg utspridd på 28 platser. Regionstyrelsen beslutade att fortsätta att utreda förutsättningarna för att bygga nytt samt hyra eller köpa "Vita Huset" med tomtmark vid centralstationen i Göteborg.

- Vi behöver effektivisera lokalutnyttjandet. Just nu undersöker vi flera olika alternativ för att flytta samman den verksamhet som idag finns i Göteborg till en plats. Vi vill effektivisera, spara på miljön och förbättra arbetsmiljönmen det får inte bli dyrare än idag, säger ekonomidirektör Mats Friberg.

I det fortsatta arbetet ska man ta hänsyn till att Västra Götalandsregionen behöver 900 arbetsplatser, hög tillgänglighet till kollektivtrafiken samt tillgång till centralt belägna möteslokaler i Göteborg.

Investeringar för 1,9 miljarder 2009

Västra Götalandsregionen behöver investera totalt 1,9 miljarder i verksamheterna under 2009. Det fastslog regionstyrelsen i ett förslag till regionfullmäktige under tisdagen.

Cirkahälften omfattarinvesteringar ifastigheter och den andra hälften ny utrustning. Investeringarna följer Västra Götalandsregionens investeringsplan för 2009-2011 som totalt omfattar 5,5 miljarder kronor.

Investeringsbeslutet för 2009 gäller både pågående byggnationer och projekt som ännu inte påbörjats. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås kommer nya vårdbyggnader att bli klara under 2009. Skaraborgs Sjukhus i Skövde får 100 miljoner till PCB-sanering. Dessutom påbörjas under 2009 byggandetavdenya rättspsykiatriska verksamheterna som Västra Götalandsregionen tidigare beslutat om i Vänersborg, Falköping och Göteborg.

Alla beslut i korthet med reservationer


Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-491724,
ekonomidirektör Mats Friberg, 0709-504131
Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland