Pressmeddelande -

Orofacial smärtgrupp minskar långvarigt lidande för patienter

Vid specialisttandvården i Södra Älvsborg finns en smärtgrupp som arbetar med omhändertagande av patienter som lider av långvarig smärta inom det orofaciala området (ansikts- och huvudregionen). Man utreder bland annat patienter med smärttillstånd som är svårdiagnostiserbara och/eller svårbehandlade. Målet är att försöka bryta den långvariga smärtan för patienten och därmed också bryta behovet av sjukvårdande insatser. Uppskattningsvis är det en tredjedel av invånarna i vårt land som besväras av långdragna smärttillstånd. Av dessa smärtor är drygt hälften lokaliserade till huvud-/halsområdet. Kronisk smärta medför ca 55 000 förtidspensioneringar per år och kostar samhället 51 miljarder per år (år 2000). Inom specialisttandvården möter man många patienter med mer eller mindre uttalade smärtproblem. Inom bettfysiologin utgör mer än hälften av remisserna patienter med smärtproblem. En framgångsrik metod för att ta hand om kronisk smärtproblematik är att etablera grupper av multidisciplinär karaktär. Patienten och remitterande läkare eller tandläkare får möta en grupp med diagnostiker och terapeuter som ser på patientens problematik från sina respektive specialiteters sidor samtidigt och tillsammans föreslår ett omhändertagande av de aktuella smärtproblemen. Orofaciala smärtgruppen i Södra Älvsborg har funnits sedan 1992 och bedömer omkring 20-30 patienter per år. Patienter remitteras till smärtgruppens utredningstandläkare Lena Augustsson och det är bara genom remiss man kan komma till smärtgruppen. Remisser kommer från sjukvården, tandvården och från olika patientorganisationer. Gruppen behandlar inte patienterna utan är en stödfunktion till behandlande tandläkare och läkare. Gruppen utreder och ger förslag till diagnostik, kompletterande utredningar och förslag till behandling. - Förutom att ge förslag till omhändertagande händer det även att vi förmedlar vidare kontakter till behandlare inom tandvården respektive sjukvården, säger Alvaro Campos, övertandläkare på Bettfysiologikliniken, och den som är organisatoriskt ansvarig för gruppen. Smärtgruppen består av tandläkare från Bettfysiologikliniken, Käkkirurgin, och Sjukhustandvården, samt av specialistläkare i psykiatri och en psykolog. Till gruppen hör också en sekreterare. Vid behov kallas även andra specialister till gruppen. Smärtgruppen startade 1992 som ett Dagmar-projekt. Redan 1999 upphörde verksamheten. Efterfrågan, från bland annat patientnämnden, var stor och man fick ekonomiskt bidrag från Södra Älvsborgs Sjukhus, som då var huvudman för specialisttandvården, för att kunna återuppta verksamheten. Idag ingår Smärtgruppen som en del av specialisttandvården inom Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg. - Det är positivt att kunna erbjuda våra patienter bedömning av en kvalificerad smärtgrupp och därmed minska långvarigt lidande för individen, säger Alvaro Campos. FOTNOT Specialisttandvården Södra Älvsborg är en del av Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg, som omfattar kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Kontaktperson: Alvaro Campos, Övertandläkare och verksamhetschef Bettfysiologi, 033-616 16 50

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland