Pressmeddelande -

Personal, politiker och patientföreningar informeras om Närsjukvård Skaraborg

All personal inom hälso- och sjukvården, sjukvårdspolitiker, patientföreningar och pensionärsråd i västra Skaraborg har inbjudits till fyra stora informationsträffar om Närsjukvård Västra Skaraborg under våren. Vid träffarna informeras om nuläget i Närsjukvård Västra Skaraborg och om den framtida planeringen med utveckling av nya samverkansområden. Vidare redovisar de olika samverkansgrupperna sina arbeten och de resultat som uppnåtts. Det handlar t ex om vård i livets slutskede, psykiatri, rehabilitering, kompetensutveckling och nätverket Örjan. Vid träffarna medverkar Börje Brelid som kåserar om sitt tidigare arbete som sjukvårdsbiträde. Närsjukvård Västra Skaraborg, som omfattar Sjukhuset i Lidköping, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården (i Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorp), syftar till att stärka samverkan mellan de tre vårdgivarna för att ge vårdtagarna en god och säker vård. Utvecklingsarbetet har pågått sedan år 2001. Informationsträffar har hållits i Vara och Skara och nu återstår två i Lidköping. Media inbjuds att närvara vid träffen den 5 april. Tid: Onsdagen den 5 april kl 13.00-16.30 Plats: Pingstkyrkan, Lidköping Välkommen! Kontaktperson: Marianne Sabel, tel 0510-853 41, eller Tomas Johansson, 0512-786 150

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland

Relaterade event