Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Gymnasieelever och politiker möts i nya diskussionsformer

På fredag den 28 november möts 200 gymnasieelever och ett tiotal politiker från Västra Götalandsregionen i ett så kallat European Citizens´ Forum på Fässbergsgymnasiet i Mölndal. Syftet är att skapa dialog mellan politiker och ungdomar om Europas framtidsfrågor och att öka ungdomars intresse för politik, samhällsfrågor och EU. Eleverna kommer från gymnasier i Mellerud, Mölndal, Strömstad och Åmål.

Västra Götalandsregionens Citizens´ Forum har sitt arbetssätt från projektet "Påverkanstorg i Västra Götaland", som är en framgångsrik form för diskussion mellan ungdomar och politiker. Påverkanstorg är demokratiska möten, där tanken är att alla deltagare ska delta i diskussionerna. Varje ämne eller fråga tilldelas en fysik plats, och därefter går alla deltagare runt på de olika stationerna. Samtalsledare ser till att diskussionerna är konstruktiva, att deltagarna håller sig till frågan, och att alla får komma till tals. Alla diskussioner dokumenteras och finns sedan tillgängliga för dem som har medverkat.

-Det är mycket inspirerande för oss politiker att möta ungdomar på det här sättet. Det ger oss en direktkontakt med unga medborgare och en möjlighet att få höra deras åsikter och tankar på ett direkt och öppet sätt, säger Hans Aronsson, regionfullmäktiges ordförande, Västra Götalandsregionen.

Bakom arrangemanget står Västra Götalandsregionen och organisationen Assembly of European Regions, AER, som driver och bevakar interregionala frågor inom EU. 270 regioner från 33 länder är medlemmar i AER. European Citizens´ Forum har tidigare arrangerats av AER-medlemmar i Sverige (Landstinget Gävleborg), Bosnien-Hercegovina, Frankrike, Polen, Storbritannien, Rumänien och Ungern.


Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av programmet (se program nedan).

Var: Fässbergsgymnasiet i Mölndal, i lokalen "Aktiviteten" (skolans idrottshallar) Adress: Frejagatan 1, Mölndal
När: Fredag den 28 november, mellan kl. 10.00 och 15.00 (kaffe från kl. 9.00)

Följande politiker från Västra Götalandsregionen deltar i Citizens´Forum:
Cecilia Andersson (c)
Hans Aronsson (s)
Johan Kanmert (s)
Magnus Berntsson (kd)
Kjell Eliasson (v)
Annette Ternstedt (v)
Birgitta Adolfsson (fp)
Lars-Gerhard Westberg (fp)
Tina Wallenius (mp)

Förutom dessa deltar en rad tjänstemän med erfarenhet av internationellt samarbete.

Program Citizens´ Forum
fredagen den 28 november 2008, kl. 09.00 - 15.00

9.00-10.00 Ankomst och morgonfika

10.00-10.30 Öppning av dagen av Hans Aronsson, svensk representant i Assembly of European Regions. Presentation av aktörer och praktisk information.

10.30-12.00 "Introduktionsövning"
Eleverna och politikerna/tjänstemännen får från läktarplats delta i övningar som syftar till att få igång diskussioner, funderingar och reflektioner kring de olika perspektiv och frågor som genomsyrar dagen.

12.00-13.00 Lunch
Ekologisk lunch med "europeisk touch" serveras i Fässbergsgymnasiets matsal.

13.00-14.45 Demokratitorg
Genom metoden Demokratitorg får eleverna möta politikerna/tjänstemännen och i mindre grupper diskutera aktuella frågor. Varje fråga tilldelas en fysisk plats där eleverna delas in i grupper om ca 20. Vid varje station finns dessutom en samtalssekreterare som dokumenterar diskussionerna.

14.45-15.00 Samling, sammanfattning och avslutning av dagen


Kontaktperson: Hans Aronsson, ordförande i regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, tel: 0705-31 32 01, e-post: hans.aronsson@vgregion.se
Per Hörberg, internationell sekreterare, Västra Götalandsregionen, tel: 0709-954 369, e-post: per.horberg@vgregion.se

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland