Pressmeddelande -

Pressinbjudan, Skaraborg : 38 000 ska utbildas i bemötande av funktionshindrade patienter

Pressmeddelande Från Handikappkommittén Hälso- och sjukvårdens personal ska lära sig mer om hur de ska bemöta funktionshindrade. Utbildningen är datorbaserad och interaktiv och kan användas direkt i intranätet eller från en CD. Totalt ska cirka 38 000 vårdanställda genomgå utbildningen och nu har turen kommit till Skaraborg. Det är personal från Skaraborgs sjukhus och primärvården som är inbjudna. 200 skaraborgare är inbjudna till utbildningen av "igång-sättare", det vill säga medarbetare som ska sprida information om utbildningen i sina verksamheter. Massmedia är välkommen att lyssna på förmiddagen, 9:00-12:00 den 16 maj, Högskolan i Skövde, Högskolevägen, sal E108. Dagen inleds med Eva Johansson, föredragshållare med egna erfarenheter av funktionshhinder och Carl-Magnus Stolt, professor i humanistisk medicin. FAKTA De första inspirationsubildningarna genomfördes i Fyrbodal och nu har alltså turen kommit till Skaraborg. I höst drar man vidare till Sjuhärad och sedan göteborgsområdet. Utbildningen ska ta runt två timmar att genomföra såvida man inte väljer att fördjupa sig, om man gör det finns hänvisningar till litteratur, webb-platser och annat som kan vara en hjälp på vägen. Eftersom utbildningsprogrammet alltid finns tillgängligt är det lätt att gå tillbaka så att man kan repetera hela, eller delar av, utbildningen. Vid nyanställningar är det också en fördel att utbildningen är lättillgänglig liksom före patientbesök I inledningsskedet kommer utbildningen att användas internt med hjälp av så kallade "igångsättare", personer som har till uppgift att initiera utbildningen i den egna verksamheten vid exempelvis utvecklingsdagar och arbetsplatsträffar. I ett senare skede kan det bli frågan om att sprida utbildningen regionalt och nationellt. Utbildningen innehåller funktionshinderkunskap (ökad förståelse för olika funktionshinder, levnadsvillkor och behov), bemötande i det mellanmänskliga mötet (bl a bemötandets betydelse för personer med funktionshinder och hur bemötandet upplevs idag och bemötandeguide för sjukvården). En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvården, avdelningen för funktionshinder och delaktighet och brukarrepresentanter har utformat utbildningen som kommer att genomföras under 2006 och 2007. Utbildningen kostar 750 000 kr och finansieras genom regionkansliets utvecklingsbidrag. Uppdraget att anordna utbildningen kommer från regionfullmäktige och vänder sig till hälso- och sjukvårds olika verksamheter. -------------------------------------------------------------------------------- Kontaktperson: Om ni vill veta mera, var vänig ta kontakt med Jan Terneby 0521-27 53 99, mobil 0705-941907 eller Elin Fritiofsson 0521-27 52 86 mobil 0702-31 29 82, båda avdelningen för funktionshinder och delaktighet, regionkansliet.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland

Relaterade event