Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Västra Götalandsregionen presenterar förslag till regional klimatstrategi

Per Olov Blom, ordförande i miljönämnden och i klimatdialogen Smart energi, bjuder ihop med Peter Holmberg, miljöchef i Västra Götalandsregionen och Kerstin Quentzer, processledare Smart Energi in till en dag om det fortsatta klimatarbetet i Västra Götaland.


Tid: Torsdag13 november 13.00-17.00 (för exakta tider, se programmet)
Plats: Eriksbergshallen,Maskingatan 11, Göteborg
Program: www.vgregion.se/smartenergi

Bakgrund:Politikerna i Västra Götaland har beslutat att Västra Götaland år 2030 ska vara nästintill oberoende av fossil energi. Hur ska det målet nås och vilka åtgärder krävs? Frågorna tas upp i ett förslag till ny klimatstrategi för Västra Götaland. Strategiförslaget innehåller flera konkreta åtgärder som måste genomföras om Västra Götaland ska kunna bli fossilfritt år 2030. Processen som arbetat fram strategin kallas klimatdialogen Smart Energi. Hittills har cirka 600 personer från näringslivet, organisationer, och politiken involverats och samtliga har fått inbjudan till den 13 november. Smart Energi drivs av Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Innan och efter konferensen finns möjlighet att träffa många av de företag, organisationer och politiker som deltagit i processen.

Välkomna!


Kontaktperson: Kerstin Quentzer 0705-088 993,
Per Olov Blom 0708-946 891, Peter Holmberg 0703-751 960 Malin Englund 0730-938 800

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland