Pressmeddelande -

Prioriteringar inför 2009

Mål och inriktningsdokument 2009, HSN 11, Hisingen Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Hisingen beslutade på sitt möte den 9 maj om mål och inriktning för arbetet under 2009. Dokumentet är även ett underlag till de förhandlingar som förs med olika vårdgivare inför 2009 t.ex. den offentliga primärvården. Fokuserade områden för nämnden under 2009 är bland annat barn och unga och personer med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Lokal psykiatriplan för Hisingen Nämnden beslutade på sitt möte den 9 maj att godkänna förlaget till lokal psykiatriplan för Hisingen. Planen baseras på nämndens mål och prioriteringar inom psykiatrin och har tagits fram i samverkan med stadsdelarna på Hisingen och berörda vårdgivare. I planen finns ett antal utvecklingsområden med konkreta förslag till insatser. Planen skall vara ett stöd i den långsiktiga utvecklingen av vård för personer på Hisingen med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Mammografi Nämnden beslutade den 9 maj om förfrågningsunderlaget till upphandlingen av mammografi i Göteborg och i kranskommunerna. Upphandlingen omfattar hälsoundersökningar med mammografi till kvinnor i åldrarna 40-74 år. Uppdraget kommer att omfatta ca 54 600 kvinnor per år. Vård i livets slutskede En handling om lokala insatser för palliativ vård har tagits fram och beslutades av nämnden den 9 maj. Beslutet innebär att ytterligare vårdplatser till personer som behöver palliativ vård kommer att skapas. Även ett center för palliativ vård kommer att inrättas. Centret ska arbeta med rådgivning, utveckling och med att höja kompetensen inom palliativ vård. För ytterligare information besök www.vgregion.se Kontaktperson: Mariella Olsson, ordförande 0768-915949 Erland Lundell, förste vice ordförande 0706-293821 Berndt Rhodin, andre vice ordförande 031-3669038

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland