Pressmeddelande -

Psykiatriplan på remiss

Psykiatri och psykisk ohälsa är ett prioriterat område för Hälso- och sjukvårdsnämnden och ett förslag till mål- och aktivitetsplan för psykiatri och psykisk ohälsa har tagits fram. Planen innehåller konkreta förslag för att utveckla och förbättra den psykiatriska vården och vården för patienter med psykisk ohälsa i Skaraborg. Planen har tagits fram tillsammans med representanter för såväl vården som patienter och närståenderepresentanter. Innan nämnden fattar beslut i frågan ska förslaget ut på bredare remiss till brukar- och närståendeorganisationer, pensionärsorganisationer m fl organisationer. Planen ska även remitteras till samtliga kommuner, styrelsen för Skaraborgs sjukhus och Primär- och tandvårdsstyrelsen. Delårsrapport Delårsrapporten t o m mars visar ett minus på 6,2 milj kronor. Helårsprognosen visar dock på ett nollresultat. Vårdkonsumtion En viktig del i att beställa vård är att följa upp och analysera vårdkonsumtionen. Inför beställningen för nästa år fanns vårdkonsumtionen från år 2005 på nämndens dagordning. Av nämndens drygt 127.800 invånare hade 69,1 procent haft kontakt med läkare en eller flera gånger under 2005. Genomsnittet för Västra Götaland i övrigt är 72,9 procent. Statistiken visar att kvinnor söker och får mer vård än män. Av de olika vårdformer som finns har 1,4 procent av invånarna fått högspecialiserad vård, 43,6 procent länssjukvård och 75,7 procent primärvård. Från 75 års ålder avtar vårdkonsumtionen när det gäller den högspecialiserade vården. I den totala kontaktgraden ökar vårdkonsumtionen för de äldre. Enligt vårdbarometern anser 80 procent av invånarna i Östra Skaraborg att de har tillgång till den vård de behöver. Barn- och ungdomspsykiatri Nämnden har i sin överenskommelse med Skaraborgs sjukhus givit sjukhuset ett antal uppdrag när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Beträffande arbetet med att korta väntetiderna fick nämnden information om att vårdgarantin idag kan hållas när det gäller tid för en första bedömning. Ambulansverksamheten Det finns en hög tillgänglighet året runt och i hela Skaraborg när det gäller ambulansverksamheten. Det var den information som gavs från Skaraborgs sjukhus som också informerade om att det finns en hög kompetens i verksamheten. Kontaktperson: För ytterligare information kontakta nämndens ordförande Hans Aronsson (s), 0705-31 32 01, förste vice ordförande Egon Frid (v), 0706-36 58 41, andre vice ordförande Sewon Ekberg (fp) 0708-67 15 97, eller hälso- och sjukvårdschef Gunbrith O Palo, 0705-32 66 89.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland