Pressmeddelande -

Regionalt rådslag om kultur lockade 450 till debatt

Från Kultursekretariatet

Satsa särskilt på kulturen i kristider! Det blev det tydliga budskapet när Västra Götalandsregionens kulturnämnd på tisdagen bjöd in kommunala politiker och tjänstemän i Västra Götaland till ett brett samtal kring kulturens roll i samhällsutvecklingen. Det var det första rådslaget i en serie om tre som satte kulturen på dagordningen i ett vidgat perspektiv.

- Konferensen är ett led i att stärka kontakten mellan kommuner och region, inledde Lars Nordström, kulturnämndens ordförande, som i sitt anförande också framhöll kulturens centrala roll i en tid av konjunktursvängning och omvandling.

- I kristider måste vi fråga oss vilka systemviktiga funktioner som finns i samhället. Kulturen är en viktig utvecklingsfaktor, det är uppenbart. Kulturen kommer att stå för en stor del av sysselsättningen framöver, men den är också en utjämningsfaktor när konjunkturerna svänger. Mitt råd till kommunerna är att engagera ungdomar och människor som står utanför arbetsmarknaden, för där finns det utvecklingskraft och framtidstro.

Merima Muharemovic från kulturföreningen BAK - Bergsjön Angered Kultur - och destination Hammarkullen uttryckte sin frustration över att man på många håll skär ner på små lokala organisationer med stor betydelse för ungdomarnas delaktighet i samhället. Hennes råd till politikerna är att i stället satsa på dialog - lyssna på den kunskap och det behov som finns i till exempel miljonprogrammens förortsområden.

Under dagen framhölls kulturens roll för mänsklig tillväxt, inte bara ekonomisk. Många varnade för kommunernas ensidiga jakt på att stärka sitt varumärke med hjälp av kultur.

- När man bara räknar kulturens värde i attraktionskraft går vi lätt från ett medborgarperspektiv till ett konsumtionsperspektiv, och här finns alltid stora förlorare, varnade Catharina Thörn forskare från Göteborgs universitet.

- Vi kan bygga hur många nya kulturhus som helst, men vi måste våga låta människorna i föreningarna få genomslag, poängterade Jan Linde (s) från Härryda kommun.

I det avslutande rådslagetville deltagarna att man satsar på dialog i flera nivåer, vågar ge ett förtroende till någon att få uttrycka sig och öppnar dörrarna för dem som inte kan koderna i de offentliga miljöerna. Det är viktigt att inte ställa kulturen mot barnomsorg/sjukvård/skola utan att se de som förutsättningar för varandra. Varje kommun skall ha en kulturnämnd och se till att kommunstyrelsens ordförande går på den här typen av konferenser, var andra åsikter somuttycktes i debatten.

Margareta Israelsson, riksdagspolitisk talesman för socialdemokraterna, undrade vad Västra Götalandsregionen och kommunen förväntar sig av staten på kulturområdet.

- Vidmakthåll en rimlig nivå på statsbidragen, de har minskat de senaste 15 åren. Om staten vill ha kultur i hela landet måste de hjälpa till på ett rimligt sätt svarade Lars Nordström.

Kontaktperson: Lars Nordström (fp) ordförande kulturnämnden 0709-20 68 39,
Kristian Berg kulturchef Västra Götalandsregionen 0522-67 08 12, Jenny Jernberg kommunikatör kultursekretariatet Västra Götalandsregionen 031-705 17 53

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland