Pressmeddelande -

Regionens rating fortsatt god

 

Ratingföretaget Standard & Poor's bekräftar Västra Götalandsregionens rating från tidigare år. Betyget är fortsatt högt för åttonde året i rad.

Standard & Poor's är ett internationellt ratingföretag som gör en bedömning av företags och organisationers betalningsförmåga. Företaget har gjort bedömningar av Västra Götalandsregionen sedan början av 2000-talet.

I den årliga bedömningen som nu blivit klar behåller Västra Götalandsregionen sin rating AA+ (stable outlook), vilket i praktiken är det bästa betyg en region kan få. Vid ratingen jämförs regionen med andra regioner/landsting, kommuner och företag i Sverige och internationellt.

- Ratingen är ett resultat av Västra Götalandsregionens arbete med att skapa en stabil ekonomi, säger ekonomidirektör Mats Friberg.

Ratingen
Internationellt: Långsiktig AA+(stable outlook) och kortsiktig A1+(den högsta man kan ha).
Internt Sverige: Kortsiktig K1 ( den högsta man kan ha).

Företaget skriver att Västra Götalandsregionens styrkor är ett stabilt ekonomiskt system i Sverige, inga skulder, god likviditet och stabila finanser eftersom regionen visar ett positivt ekonomiskt resultat.

Västra Götalandsregionens svagheter är den relativt stora pensionsskulden som det inte finns fonderade pengar att betala, även om regionen introducerat en pensionsfond. Vidare att varslen inom fordonssektorn kan sätta press på ekonomin.

Ratingen innebär att regionfullmäktiges finansiella mål är uppfyllt.

Läs hela ratingen...

Kontaktperson: Ekonomidirektör Mats Friberg, 0709 - 50 41 31, eller finanschef Lars Hillerström, 0708 - 95 07 69.

 

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland