Pressmeddelande -

Regionerna begär permanent mandat

Region Skåne och Västra Götalandsregionen uppvaktade idag kommunminister Mats Odell med begäran om permanent mandat för de båda regionerna, som hittills verkat på försök under drygt tio års tid. Försöksverksamheten upphör vid utgången av 2010.

- När regionalisering diskuteras glömmer man bort att för tre av tio svenskar är regionerna vardag sedan ett decennium tillbaka. Erfarenheterna från Skåne och Västra Götaland är goda och vi ser det som naturligt att regeringen lägger fram förslag om att ge regionerna fast form, framhåller Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

De regionala självstyrelseorganen har ett brett uppdrag som omfattar att företräda regionen, samt att utforma strategier för länets utveckling och länsplaner för transportinfrastruktur, fördela bidrag för kultur samt besluta om regionalpolitiska satsningar. I praktiken har insatser inom kollektivtrafik, bredband, näringsliv och miljö haft stor betydelse och de båda regionerna har bidragit med 1,5-3 miljarder kronor per år av egna medel på olika åtgärder.

- Sverige behöver flera starka tillväxtregioner, det vinner hela landet på. I Skåne och Västra Götaland bidrar regionerna till att kraftsamla kring strategiska frågor som exempelvis infrastruktur och kollektivtrafik. Kunskapen om lokala och regionala förhållanden samt det nära samarbetet med kommuner och andra aktörer är viktiga framgångsfaktorer i det arbetet, betonar Johnny Nilsson, ordförande i regionfullmäktiges ansvarsberedning i Västra Götalandsregionen.

Begäran om permanent mandat avser de båda försöksverksamheterna med de uppgifter och ansvar regionerna har i dag. Men för framtiden hoppas regionerna på utökat ansvar.

- Det finns fler uppgifter som har en tydlig regional logik. Större eget ansvar medför att respektive landsdels förutsättningar kan nyttjas på bästa sätt, vilket bidrar till att göra insatserna effektivare, avslutar Jerker Swanstein.


Kopia på framställan

http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____11418.aspx


Pressbilder kommer inom kort att publiceras.

Västra Götalandsregionens och Reigon Skånes logotyper

Kontaktperson: Johnny Nilsson, ordförande i regionfullmäktiges ansvarsberedning i Västra Götalandsregionen, 0708 - 281 725
Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, 0708-55 55 54 Thorbjörn Lindhqvist, stabschef Region Skåne, 044-309 34 31
Skapat av: Niclas Samsioe Epost: niclas.samsioe@vgregion.se Tel:031-630840

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Skåne