Pressmeddelande -

Reviderade riktlinjer för information i anpassad form

För att underlätta för personer med funktionshinder har Västra Götalandsregionen sedan 2001 haft riktlinjer för anpassad information. Nu har handikappkommittén sett över riktlinjerna och föreslagit en del ändringar. Bland annat fokuserar man mer på Internet. Kommitténs förslag går nu till regionstyrelsen för beslut. Västra Götalandsregionens verksamheter planerar utifrån människors varierande förutsättningar och det är avgörande för att personer med funktionshinder ska kunna vara delaktiga. Att kunna ta del av information är en viktig förutsättning. Riktlinjerna gäller för regionens verksamheter och bolag där regionen har ett dominernade inflytande och det är den avdelning/enhet som framställer informationen som också har ansvaret för att den anpassas. Den regionövergripande informationen framställs alltid i anpassad form för personer med funktionshinder. Annan information tas fram i anpassad form när den efterfrågas. All tryckt information som bedöms vara väsentlig för medborgarna ska också publiceras på Internet. Av det följer att webb-platsen ska följa vedertagna nationella och internationella riktlinjer för tillgänglighet. Regionövergripande information på regionens webbplats ska också finnas på teckenspråk och i lättläst version. Det är också viktigt att regionen vid upphandlingar ser till att leverantörerna följer de riktlinjer som gäller för information i anpassad form. De anpassade formerna i riktlinjerna är punktskrift, talad information på talkasset, CD/DVD och från textfil, lättläst och teckenspråk. Riktlinjerna gäller för regionens verksamheter och bolag där regionen har ett dominerande inflytande. Informationsavdelningen vid regionkansliet har ett särskilt ansvar när det gäller att sprida de nya riktlinjerna inom regionen och ska också ta fram en handlingsplan där särskild tonvikt läggs på att öka kännedomen bland brukare. Ansvaret för uppföljningen av riklinjerna ligger hos informationsavdelningen och avdelningen funktionshinder och delaktighet vid regionkansliet. Kontaktperson: Om ni vill veta mera, var vänlig ta kontakt med ordförande Lena Jansson, 0705-56 17 84 eller vice ordförande Martin Andreasson 0709-75 75 44 eller handikappchef Bengt Säterskog 0521-27 52 66 eller 0705-57 37 07

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland