Pressmeddelande -

Sammanträde 22 maj 2008 i Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad

Hälso- och sjukvårdskansliet Borås
2008-05-23 10:00

Sammanträde 22 maj 2008 i Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad
HSN 8 antog handlingsplan inom psykiatrin och godkände remissvar

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad (HSN8), beslutade:

* att anta förslag till Övergripande handlingsplan - integrerad psykiatri dubbeldiagnoser.
* att godkänna föreliggande förslag till remissvar på Strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun.

Läs mer om besluten i nyhetsbrevet NämndNytt HSN 8
http://www.vgregion.se/upload/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdskansliet%20Bor%C3%A5s/N%C3%A4mndnytt/HSN8/N%C3%A4mndNytt%20HSN%208%20080522.pdf

Besök vår hemsida Hälso- och sjukvårdskansliet Borås
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Start____3640.aspx

 

Kontaktperson: Tf Hälso- och sjukvårdschef Jan Blomqvist, 033-17 48 42

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Västra Götaland