Pressmeddelande -

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 26 november

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder onsdagen den 26 november 2008 kl 08.30-13.00

Ärenden:

1.Styrelsens interna överläggningar (kl 08.30-09.00)

2.Val av protokolljusterare (förslag Leif Larsson)

3.Protokoll från sammanträdet 2008-10-29 (bilaga)

4.Månadsrapport oktober (delas på sammanträdet)

5.Processarbetet

6.Målbild 2012 (bilaga:målbild, bilaga:förslag till beslut)

7.Gemensamt arbetssätt enl överenskommelsen för 2009

8.Uppföljning av säkerhetsarbetet på SkaS (bilaga)

9.Sjukhusdirektörens information

10.Anmälnings- och delegationsärenden (bilaga)

 

Kontaktperson: Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander, telefon 0500-431 000 (växel)

Skapat av: Leif Glaes Epost: leif.glaes@vgregion.se Tel:0500-478353

 

 

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland