Pressmeddelande -

SamVäte i Väst - Går från ord till handling i vätgasprojekt i Västra Götaland

Många är överens om att vätgas kommer att ha en central roll som energibärare i det hållbara samhället, men vägen dit är lång. Att visa att man gått från ord till handling är huvudfrågan för den nätverksträff som arrangeras i Göteborg den 3 mars. Träffen är den tredje i ordningen inom nätverket SamVäte i Väst som jobbar för vätgasintroduktion i Västra Götaland. Programmet inleds med att Kristina Jonäng, ordförande för Miljönämnden i Västra Götalandsregionen, som är initiativtagare till projektet, hälsar välkomna. Därefter presenteras tre västsvenska projekt. VÄTGAS KAN DRIVA FARTYG Bertil Arvidsson, Sveriges Redareförening, berättar om varför sjöfartsnäringen har ett intresse av att vätgasen ska ”gå ombord”. Marina applikationer kan vara den nischmarknad som leder till en kommersialisering av bränslecellstekniken. VINNOVA har därför beviljat 500 000 kr till en förstudie som ska utreda förutsättningarna för installation av en vätgasdriven bränslecell ombord på en av Stenas färjor. VÄTGAS GER ENERGI I KULTURHUS I Kulturhuset Vingen i Torslanda utgör vätgas och bränsleceller en del i byggnadens hållbara energisystem. Per Forsberg, chef för Kulturhuset, berättar om drivkrafterna bakom projektet. VÄTGASVÄG LEDER VIDARE Det tredje västsvenska projektet utreder frågan om tiden är mogen för att börja bygga en infrastruktur i Västsverige som förser fordon med vätgas. Projektledare är Sven Wolf från ETC Battery and FuelCells Sweden AB. - Här finns en naturlig koppling till det norska initiativet HyNor, som är Norges första steg mot en vätgasinfrastruktur, berättar Sven Wolf. Einar Håndlykken från HyNor kommer att finnas på plats på nätverksträffen för att dela med sig av sina erfarenheter.från projektet där 6-8 tankstationer ska byggas längs den norska kusten. ANDRA NORDISKA OCH KANADENSISKA INITIATIV Nordiska vätgasinitiativ och samarbeten är även ämnet för Birte Holst Jørgensens föredrag. Hon kommer från Risø National Laboratory i Danmark och ska presentera resultaten från Nordic Hydrogen Energy Foresight. Som avslutning på dagen får deltagarna ta del av bränslecellsindustrins utveckling i en av världens ledande vätgasnationer, nämligen Kanada. Det är Inga-Lill Andersson från kanadensiska ambassaden som ger en inblick och även kommer berätta om de demonstrationsprojekt som äger rum i Kanada. VARFÖR VÄTGASEN BLIR SÅ VIKTIG Frågan om hur vi når ett hållbart energisystem är mer aktuell än någonsin. Ständigt blir vi påminda om att en fortsatt användning av fossila bränslen riskerar påverka vårt klimat negativt. Utsläppen från fossila bränslen inverkar även på vår hälsa. Varje år dör fler svenskar av sjukdomar relaterade till luftföroreningar än av trafikolyckor. Vårt beroende av bensin och olja kommer också att medföra ökade energikostnader i takt med att resurstillgången minskar. Det finns en rad faktorer som pekar på att vi behöver hitta nya energislag och systemlösningar. SAMVÄTE I VÄST SAMLAR AKTÖRERNA SamVäte i Väst startade för drygt ett och ett halvt år sedan. Det skedde på initiativ från Västra Götalandsregionen och ett antal västsvenska representanter från näringsliv, kommun och högskola. Idag finns ett utvecklat nätverk där ett 40-tal aktörer deltar aktivt i olika projekt. Nätverket stöds initialt av Västra Götalandsregionens Miljönämnd och koordineras av ETC Battery and FuelCells Sweden AB i Ale kommun. MEDIA VÄLKOMNAS TILL NÄTVERKSTRÄFFEN 3 MARS SamVäte i Väst inbjuder till nätverksträffen som äger rum i Lilla Salen, Chalmers Kårhus i Göteborg torsdag den 3 mars med start kl. 13.00. Vätgas - satsning på samverkan Insatsområde energi och miljö Inbjudan och program för nätverksträff Se: http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/view.cfm?RecordID=3308 -------------------------------------------------------------------------------- Kontaktperson: För mer information och anmälan till nätverksträffen, kontakta Hanna Jönsson, projektkoordinator för SamVäte i Väst, ETC Battery and FuelCells Sweden AB, på telefon 0303-74 11 67, eller e-post hanna@etcab.se. Eller kontakta miljösekretariatets handläggare Jessica Algehed 0709-46 82 64, eller miljöchef Peter Holmberg på telefon 033-17 48 28 eller 0703-75 19 60.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland