Pressmeddelande -

Spårning av hepatit C bland för tidigt födda

 

Västra Götalandsregionen fortsätter spåra de personer som kan ha blivit smittade med hepatit C under åren 1965 till 1991. Arbetet har påbörjats med att gå igenom register för de barn som under dessa år föddes för tidigt, blev hjärtopererade eller behandlades för cancer.

- Många av dessa personer fick blod under sin tid på sjukhuset och kan därmed ha blivit smittade, säger smittskyddsläkare Ann Söderström. Speciellt i gruppen som är för tidigt födda kan det finnas många som inte vet om att de fått blod. De flesta går inte längre på några kontroller och har förmodligen inte testat sig.

-Arbetet med smittspårningen har påbörjats, men det kommer att ta tid innan de som ingår i riskgrupperna är kontaktade och kontrollerade, säger Ann Söderström. Det är inte ens säkert att vi hittar alla via våra register. Därför vill vi gärna uppmana alla som ingår i riskgrupperna att testa sig.

Närmare 12 000 har testat sig
Samtidigt fortsätter Västra Götalandsregionen att uppmana alla som vet eller misstänker att de fått blodtransfusion mellan åren 1965 till 1991 att testa sig eftersom blod som gavs under dessa år kan ha innehållit hepatit C-virus.

- Risken att man ska vara smittad är liten. Men eftersom vi idag har vi goda möjligheter till vård och behandling är det viktigt att testa sig, säger Ann Söderström.

Hittills har närmare 12.000 personer i Västra Götaland testat sig. Av dessa har drygt 90 visat sig vara positiva i screeningtest. En del av dessa har redan läkt ut infektionen av sig själva men hittills har mer än 70 personer visat sig fortsatt bära på virus och flera av dessa har redan påbörjat behandling. Majoriteten av de smittade är kvinnor som smittats i vuxen ålder bland annat då de fått blodtransfusion i samband med förlossning eller gynekologiska operationer.

Gratis test
Provtagningen som är kostnadsfri, kan göras på vårdcentralen eller i samband med ett annat sjukvårdsbesök. I vissa fall kan även företagshälsovården ta proverna. Svar på proverna kommer vanligtvis inom en vecka.


Fakta
Hepatit C är ett virus som kan orsaka leverinflammation. Hepatit C smittar framför allt via blod och blodkontakter. Risken för smitta via sexuell kontakt bedöms som mycket liten. Det finns inga typiska symtom som kan tala om att man bär på just hepatit C-virus. I många fall har man inga symtom alls. Hos en del kan infektionen läka ut av sig självt. Sedan 1992 testas allt blod i Sverige för hepatit C. Därför behöver inte de som fått blod efter 1992 testa sig.

 

Kontaktperson: Ann Söderström, smittskyddsläkare, tel 0730-77 11 77

 

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland