Pressmeddelande -

Startmöte för det nationella projektet Q-diabetes: Vårdcentraler är med och skapar bättre diabetesvård


Vårdcentralerna i FyrBoDal och Södra Bohuslän är piloter i det 2,5 år långa nationella projektet Q-diabetes som ska skapa en bättre diabetesvård. Projektet stöds av regeringen och finansieras gemensamt av näringsdepartementet och läkemedelsindustrin.

Den 18-19 november har diabetesansvariga läkare och sjuksköterskor bjudits in till ett startmöte för projektet på Stenungsbaden i Stenungsund. Vi inleder med en kort pressinformation den 18 november 11.30. Välkommen!

Program 18 november

12.00 Samling och lunch
13.30 Inledning och bakgrund
14.00Välskött diabetes - Så här gör jag
15.00Kaffe
15.30NDR - erfarenheter m m (NDR=Nationella Diabetesregistret)
16.30Gruppdiskussioner - Vad är kvalitet för oss och hur jobbar vi med kvalitetsförbättring
19.00Gemensam middag

Program 19 november

8.00 Praktikaliteter kring projektet
8.30Ersättning för god kvalitet via P4P (pay for performance)
9.00Grupparbete - Vårdcentralen formar sitt kvalitetsarbete för Q-diabetes
Kaffe
11.00Ett exempel från förmiddagen
11.15Utbildningsaktiviteter och metodstöd till diabetessjuksköterskor och diabetesansvariga läkare
11.30Sammanfattning Q-diabetes åren 2008-2011 med paneldiskussion
12.00Lunch


Kontaktperson: Claes Hegen, chefläkare i Primärvården FyrBoDal, 070-810 74 31

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland