Pressmeddelande -

SU blir ett av två sjukhus som kommer att bedriva hjärtkirurgi på barn och ungdomar

Rikssjukvårdsnämnden beslutade idag att hjärtkirurgi på barn och ungdomar enbart ska utföras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Lund. Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd beslutar om var i landet viss högspecialiserad hälso- och sjukvård ska bedrivas. Ett eller två landsting får uppdrag för att bedriva vården med hela landet som upptagningsområde. Syftet är att samordna vården till enheter där en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas. Rikssjukvårdsnämnden beslutade att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska vara ett av de sjukhus som under de kommande fem åren ska utföra all hjärtkirurgi på barn och ungdomar. Det andra sjukhuset är Universitetssjukhuset i Lund. - Det är ett fint förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att de fått uppdraget. Jag är säker på att sjukhuset kommer att förvalta förtroende väl, säger Peter Lönnroth, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Kontaktperson: Peter Lönnroth, 0705-64 08 67, eller Jimmy Kero, områdeschef Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 031-343 40 96.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland