Pressmeddelande -

Unga i Västsverige positiva till företagande

Tre av fyra personer i åldrarna 18-30 år i Västra Götaland kan tänka sig att bli egna företagare. Allra mest positiva till företagande är ungdomar födda utanför Sverige. Undersökningen, nyligen gjord på uppdrag av Västra Götalandsregionen, bådar gott inför framtiden. Statistik visar emellertid också att det, trots den i grunden positiva attityden till företagande, enbart är några enstaka procent som faktiskt väljer att försörja sig som företagare. En förklaring till att så få unga väljer företagande framför anställning är att de är oroliga för den otrygghet som företagande kan föra med sig. - Ett förbättrat trygghetssystem för företagare skulle troligen få fler att starta företag, men det är också viktigt att bättre informera om det skyddsnät som faktiskt finns idag, säger Mats Granér, analytiker på Västra Götalandsregionen. Skillnaden mellan unga män och kvinnors attityder till företagande är stor. Betydligt fler män än kvinnor kan tänka sig att bli företagare vilket tyder på att det krävs särskilda insatser för att stimulera till kvinnligt företagande. I Västra Götaland pågår just nu en satsning för att öka andelen kvinnliga företagare i regionen, bland annat genom programmet Företagsamma Kvinnor och Män (FöreKoM). - Att få fler kvinnor att bli företagare handlar i stor utsträckning om att bryta den starka könssegregationen på arbetsmarknaden, men det handlar även om att hitta alternativa driftsformer inom områden som traditionellt domineras av kvinnor, säger Mats Granér. Undersökningen visar också att det finns tydliga skillnader i attityder till företagande mellan ungdomar som är födda utomlands och ungdomar som är födda i Sverige. En betydligt större andel av de utlandsfödda kan tänka sig att vara företagare jämfört med de svenskfödda. Endast 28 procent av 18-30-åringarna anser att skolan uppmuntrar till företagande. Detta är en något lägre andel än i övriga riket och det pågår idag omfattande satsningar såväl nationellt som regionalt för att främja företagsamt lärande i skolan. - För en långsiktig tillväxt i regionen behövs fler nya företag och företagare. Detta kräver ett bra regionalt företagsklimat och positiva attityder till entreprenörskap och företagande. Eftersom attityder grundläggs tidigt har utbildningsväsendet en viktig roll i att öka intresset för företagande, säger regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter. Rapporten som genomförts av SCB på uppdrag av Västra Götalandsregionen kan du ladda ner i sin helhet här eller beställa från Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Box 1091, 405 23 Göteborg. Kontaktperson: Mats Granér,analytiker/projektledare, 0705-700934 Skapat av: Lina Wallberg Epost: lina.wallberg@vgregion.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Västra Götaland