Pressmeddelande -

Utbildningsförmåner nu utifrån verksamheternas behov

Personalutskottet beslutade vid dagens sammanträde att ändra riktlinjerna för förmåner vid utbildning. Det gäller främst vidare- specialist- och påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor men också för andra yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning.

Beslutet innebär att anställda i Västra Götalandsregionen som studerar på vidare- specialist- eller påbyggnadsutbildningar kan kompenseras utifrån förvaltningarnas egnabehov och rekryteringsläge. Det tidigare maximibeloppet, på 10 000 kronor per månad, för förmåner vid utbildningar inom bristyrken tas nu bort.

- Vi behöver trygga personalförsörjningen i Västra Götalandsregionen ochdärför måste förmånerna vid studier anpassas efter behoven. Utbildningsförmåner och möjligheten att genomgå vidareutbildning var också en viktig fråga i avtalsrörelsen med Vårdförbundet, säger Karin Engdahl, ordförande i personalutskottet.

Besluten om förmåner skamed de nya riktlinjerna fattas utifrån verksamhetens behov och de lokala kompetensförsörjningsplanerna och betalas av förvaltningen.

Varje år vidareutbildar sig cirka 140 medarbetare till en kostnad av 29 miljoner kronor. Intresset för vidareutbildning inom ambulans, barnsjukvård, barnmorska och distriktssköterska är stort medan det är lägre inom medicin, kirurgi, onkologi och vård av äldre. För att få fler att vidareutbilda sig inom bristyrken kananpassade utbildningsförmåner nu vara ett alternativ.


Kontaktperson: Karin Engdahl, ordförande i personalutskottet, tfn: 0709-10 29 07
Eva Johansson, chef avtal och förhandling, tfn: 0708-55 24 46

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland