Pressmeddelande -

Vårdcentralen Noltorp ökar tillgängligheten

Från Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg På Vårdcentralen Noltorp i Alingsås satsar man på att öka tillgängligheten framför allt på telefon. En rad åtgärder ska få befolkningen i området att lättare komma fram i telefon och även få obokade besök till distriktssköterskorna. - Efter önskemål från våra patienter, primär- och tandvårdsstyrelsen och Hälso- och Sjukvårdsnämnden har vi organiserat om vår verksamhet, för att bli mer tillgängliga och därmed på ett bättre sätt tillgodose de behov av sjukvård vår befolkning har, säger Ann-Marie Bystedt, verksamhetschef på vårdcentralen. Den största förändringen är att man inför öppen mottagning till distriktssköterskorna. Mellan kl 10.00 och 11.30 tar man varje dag emot patienter som söker akut. Dessa obokade tider är ett komplement till övriga tider hos distriktssköterskorna. För att förbättra telefontillgängligheten öppnar man sedan 18 april telefonerna redan klockan 07.00. Det innebär att patienterna kan ringa till TeleQ en timme tidigare än förut. Distriktssköterskorna ringer sedan upp från klockan 08.00. - Redan efter några veckor ser vi i statistiken att vi tar emot fler samtal, säger Anne-Marie Wennerström, avdelningsföreståndare på vårdcentralen. Kontinuerliga uppföljningar kommer att göras och om ett halvår ska förändringarna utvärderas. På vårdcentralen hoppas och tror man att den tendens på ökad telefontillgänglighet som man ser idag, ska hålla i sig. - Vi hoppas att befolkningen redan nu upplever att det blir lättare att komma fram på telefon, säger Anne-Marie Wennerström. För att säkerställa den ökade telefontillgängligheten har man även organiserat om arbetet på vårdcentralen. Mellan kl 08.00 och 09.30 sitter alla tjänstgörande distriktssköterskor och svarar i telefon. - Vi har, precis som många andra vårdcentraler, en målsättning att varje sköterska ska ta hand om 10 samtal i timmen. Med den ökade bemanningen i telefonen på morgonen tror vi att vi ska kunna möta det hårda tryck vi har på telefonerna, säger Ann-Marie Bystedt. Under vecka 13 gjordes en telefontillgänglighetsmätning som visade att drygt 1000 patienter ringde under en vecka. Detta föranledde oss att se över bemanning och öppettider för telefonerna. Orsaken till problemen på vårdcentralen är en mångårig läkarbrist. I och med förändringarna av telefontillgängligheten och mottagningen till distriktssköterskorna är inte problemen med läkartider lösta, men man får en mer tillgänglig distriktssköterskeverksamhet. På läkarsidan står man inför fortsatta utmaningar då tre ordinarie distriktsläkare slutar under våren. Rekryteringsarbetet är i full gång. - Tills vi har nya läkare på plats löser vi situationen med inhyrda läkare för att så långt som möjligt leva upp till Vårdgarantin, säger Ann-Marie Bystedt. - Jag hoppas att denna förbättring både vad gäller tillgängligheten på telefon och till mottagningsbesök hos distriktssköterskan ska upplevas som positiv av de patienter som söker Vårdcentralen Noltorp. Det är också min förhoppning att vi snart kan anställa fler ordinarie läkare på vårdcentralen, säger Lena Jansson (s), ordförande i Primär- och tandvårdsstyrelsen FOTNOT TeleQ är ett telefonsvararsystemet som innebär att patienterna i stället för att vänta i telefonkö lämnar sitt telefonnummer och blir uppringda en stund senare. Med telefonkön slipper patienten sitta och vänta med telefonluren i handen. När patienten ringer blir han/hon uppmanad att knappa in sitt telefonnummer. Har man ingen knapptelefon kan man tala in sitt telefonnummer. Det går också bra att tala in när man är anträffbar. Patientens uppgifter visas för personalen på en datorskärm och man ringer upp patienterna i tur och ordning. Kontaktperson: Ann-Marie Bystedt, verksamhetschef, telefon 0322-792 10 Anne-Marie Wennerström, avdelningsföreståndare, telefon 0322-792 34 Lena Jansson, ordförande Primär- och tandvårdsstyrelsen, telefon 0705-56 17 84 Skapat av: Kristina Stålberg E-post: kristina.stalberg@vgregion.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Västra Götaland