Pressmeddelande -

Västra Götalandsregionen ansöker hos regeringen - Önskar permanent ansvar för regional utveckling

Västra Götalandsregionen bildades 1999 och har sedan dess på försök haft ansvaret för det regionala utvecklingsuppdraget, ett uppdrag som annars är statens och som bedrivs av länsstyrelserna. Försöksverksamheten har av riksdagen förlängts i ett par omgångar och gäller nu fram till och med 2010. - Det är viktig att stryka under att det enbart är uppdraget med de regionala utvecklingsfrågorna som varit en försöksverksamhet. Västra Götalandsregionen som organisation har aldrig varit ett försök, säger Johan Assarsson, regiondirektör. Västra Götalandsregionen förordar nu att riksdagen gör ansvaret för regional utveckling permanent. Därför vill regionstyrelsen lämna in en ansökan till regeringen tillsammans med Region Skåne, som i princip har motsvarande försöksverksamhet. De båda regionerna har på försök uppdraget att ta fram regionala utvecklingsprogram, länsplaner för transporternas infrastruktur samt att besluta om hur regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel används. Region Skåne har också haft uppdraget att fördela statsbidrag till regionala kulturinstitutioner. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att man gör en framställan till regeringen om att Västra Götalandsregionens utvecklingsuppdrag görs permanent. Slutligen avgörs detta av riksdagen. Regionstyrelsens beslut i korthet samt eventuella reservationer. Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24, Yngve Johansson, projektledare regionutvecklingssekretatiatet, 0521-275508, 0709-623302, Kjell Foss, presschef, 0702-41 52 88, informatör presstjänsten Niclas Samsioe, 0706-98 06 35.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västra Götaland