Pressmeddelande -

Västra Götalandsregionen bjuder in - Europeisk konferens om lokal och regional mat

Den första europeiska konferensen om regional mat arrangeras den 27 - 28 september på Aspenäs Hotell & Konferens i Lerum utanför Göteborg. Konferensen invigs av jordbruks- och konsumentminister Ann-Christine Nykvist och samlar deltagare från en rad länder. Bland andra medverkar Kyösti Tapio Virrankoski från EU-parlamentet, Carlo Petrini, Slow Food International samt Karl Riegler, Bauernherbst i Österrike. Konferencier är Tomas Tengby. Lokal mat är en stark trend i Sverige och Europa. Konsumenternas intresse för mat med hög kvalitet och känt ursprung är stort och grunden för en fortsatt positiv utveckling. Den lokala och regionala maten har vuxit fram som en motkraft mot globaliseringen. BÅDE STORA OCH SMÅ FÖRETAG Inom begreppet ”lokal och regional mat” ryms riktigt små företag i livsmedelskedjan, men även större företag som förädlar, distribuerar och tillagar mat från en viss region. KVALITET OCH SYSSELSÄTTNING Det stora matintresset skapar goda förutsättningar för den regionala maten och matkulturen. Konsumenterna är villiga att betala för kvalitet och vill att djuretiska hänsyn ska tas vid köttproduktionen. Den lokala och regionala maten som är spårbar, miljövänlig och skapar regional sysselsättning, förs ofta fram som ett alternativ till den storskaliga livsmedels- produktionen. KONFERENSEN SKA SKAPA NÄTVERK OCH SAMARBETE Konferensens syfte är att lyfta fram frågor om regional och lokal mat, skapa nätverk och initiera samarbeten. Samt att producenter och företagare ska få möjlighet att möta politiker, myndigheter och administratörer från olika länder. Aktuell forskning presenteras och intresseorganisationer medverkar för att belysa sina respektive aktiviteter. REGIONAL MAT ATT SMAKA Under den två dagar långa konferensen visar lokala och regionala producenter från Västra Götaland, Skåne och Jämtland, upp sina produkter. Efter konferensen finns möjlighet att delta vid olika studieresor. Bakom konferensen står en lång rad organisationer däribland Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Slow Food International - Swedish Ark Commission. Huvudsponsor är Västra Götalandsregionen och maten som serveras under konferensen kommer bland annat från lokala producenter i Västra Götaland. Konferensen är inte öppen för allmänheten och antalet platser är begränsat. Det finns möjlighet att anmäla sig för båda eller en av dagarna. Konferensen hålls på engelska. Välkommen! Ingela Hallberg, LivsmedelsSverige/SLU Livsmedelssverige - se info och program för konferensen http://www.livsmedelssverige.org/ Kontaktperson: För information om Västra Götalandsregionens medverkan i konferensen, kontakta: Berit Mattsson, miljösekretariatet, tel 033 - 17 48 22 eller e-post berit.m.mattsson@vgregion.se. För ytterligare information om konferensen samt anmälan, kontakta: Ingela Hallberg, tel 018 - 67 24 56, e-post: ingela.hallberg@elms.slu.se Anette Fischer, tel: 0707-103922, e-post: anette.fischer@omv.slu.se

Ämnen

  • Politik